Για εργοδότες
Λογιστης & Βοηθος Λογιστη
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά
 • Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον ένα (1) έτους απαραίτητη
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών ERP, MS Office (ιδίως Excel), Windows κ.λπ.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών στον γραπτό και τον προφορικό λόγο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
 • Επιθυμητή συνολική εργασιακή εμπειρία έως 5 έτη
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, οργανωτικότητα, αξιοπιστία και συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας και ικανότητα ευελιξίας
 • Επιμονή στην επίτευξη στόχων
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης (και μεταφορικού μέσου)
 • Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια σύγχρονη και δυναμική εταιρία
 • Κατάλυμα
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Λογιστης & Βοηθος Λογιστη
-
Μύκονος
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση