Για εργοδότες
ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Η εταιρεία EnV Business Solutions IKE αναζητά Λογιστή/Λογίστρια για στελέχωση της ομάδας της με:

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Καταχώριση παραστατικών εσόδων και εξόδων, σε απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
 • Επικοινωνία με προμηθευτές, συμφωνία τραπεζών, παρακολούθηση και έλεγχος λογαριασμών εξόδων, δανείων και όψεως
 • Σύνταξη φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων (Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων, χαρτοσήμου, ΑΠΔ κ.λπ.)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Γνώση τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
 • Πολύ καλή γνώση ΕΛΠ, ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος καθώς και εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 4-5 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων ΕPSILON ΝΕΤ
 • Επιθυμητή καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Δεξιότητες:

 • Δυναμικό και ομαδικό πνεύμα λειτουργίας
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Μεθοδικότητα και αναλυτική σκέψη
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων

Παροχές:

 • Αποδοχές ανάλογες των προσόντων
 • Δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Αθήνα
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση