Για εργοδότες
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Αρμοδιότητες:

 • Ενημέρωση βιβλίων τρίτης κατηγορίας (Γενική Λογιστική, υποσυστήματα πωλήσεων, αγορών, δαπανών, πελατών, προμηθευτών, αποθήκης, μητρώο παγίων, αποτίμηση αποθεμάτων).
 • Παρακολούθηση των εργασιακών συμβάσεων του προσωπικού της Εταιρίας και φροντίδα για τη συμμόρφωση προς το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και την εταιρική πολιτική αμοιβών και μισθοδοσίας. Ενημέρωση συστήματος Εργάνη και υπολογισμό εκκαθάριση μισθοδοσίας.
 • Παρακολούθηση των συμβάσεων συναλλασσόμενων με την Εταιρία και συνδρομή στο έργο του Λογιστηρίου αναφορικά με συμφωνίες υπολοίπων και ελέγχους σε τακτική βάση ισοζυγίων λογαριασμών και λοιπών λειτουργιών του Λογιστηρίου στη βάση της εναλλακτικότητας ρόλων.
 • Παρακολούθηση - έλεγχος τήρησης πιστωτικής, οικονομικής πολιτικής. 
 • Προετοιμασία παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ, ΦΠΑ,ΚΛΠ)
 • Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών και σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων και καταστάσεων για τράπεζες.
 • Επιμέλεια περιοδικών αναφορών προς την Διοίκηση

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και των εφαρμογών MS Excel, MS Word, MS Powerpoint,
 • Ευχέρεια και άριστη γνώση χειρισμού εμπορικού/Λογιστικού προγράμματος ERP κατά προτίμηση SEN - Singular Enterpise (Singular Logic),Entersoft.
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης 5 ημερών & συνοδεύεται από ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητα εξέλιξης.

Θα προτιμηθούν κάτοικοι Πατρών & γύρω περιοχές.

Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά την διαχείριση και την αξιολόγηση τους.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Πάτρα
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση