Για εργοδότες
Κωδ:ΛΟΓ023
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν 5 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 5 μήνες
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Οικονομικής, Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε θέση Υπεύθυνου Λογιστηρίου σε Εμπορική ή/και Παραγωγική Α.Ε. με βιβλία Γ’ κατηγορίας
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ, ΚΦΕ, ΚΦΔ , MYDATA έκδοσης και υποβολής ΦΠΑ & Παρακρατούμενων φόρων
 • Πολύ καλή γνώση κοστολόγησης και βιβλίων αποθήκης.
 • Πολύ καλή γνώση μηχανογραφικών εφαρμογών γραφείου MS office
 • Εμπειρία χρήσης ERPσυστημάτων/χρήση στο Softone θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα ανάλυσης θεμάτων/προβλημάτων και ορθολογικής-ολιστικής  αντιμετώπισής τους καθώς και η επίδειξη ικανοτήτων οργάνωσης, πρόληψης και πρόνοιας.
 • Απαραίτητες οι ικανότητες ελέγχου
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου
 • Ομαδικό πνεύμα, ικανότητες επικοινωνίας
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα
 • Συνέπεια, υπευθυνότητα, εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα

 

 

 

Βασικά καθήκοντα:

 • Καταχώρηση δαπανών, αγορών. Επιμέλεια νομιμότητας και ορθής απεικόνισης δαπανών – αγορών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία , το Ε.Γ.Λ.Σ
 • Μισθοδοσία (συντονισμός-παρακολούθηση)
 • Παρακολούθηση κυκλώματος δαπανών
 • Διαχείριση παγίων
 • ΦΠΑ, ΦΜΥ
 • Αποδόσεις παρακρατούμενων φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, φορολογικών υποχρεώσεων
 • Συμφωνία υπολοίπων πελατών, προμηθευτών, πιστωτών και έλεγχος στοιχείων και συμφωνιών
 • Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, πλάνο πληρωμών, πληρωμές
 • Πιστωτικός έλεγχος
 • Ελεγχος απογραφών υλικών-εμπορευμάτων, ταμειακών διαθεσίμων και ημερήσια συμφωνία, διαχείριση Τραπεζών
 • Μηνιαίοι ελέγχοι λογαριασμών εσόδων – δαπανών – παγίων και συμφωνία με τα διάφορα υποσυστήματα
 • Reporting
 • Εκπροσώπηση προς τις διάφορες Υπηρεσίες και υποβολή οικονομικών στοιχείων
 • My Data, ενδοκοινοτικές, συμβάσεις προσωπικού
 • Συντονισμός/διαχείριση κάθε άλλης λογιστικής εργασίας που έχει ανάγκη η επιχείρηση
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
-
Αθήνα
πριν 5 μήνες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση