Για εργοδότες
Βοηθός Λογιστή/Λογίστριας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Αναζητούμε υποψήφιο/υποψήφια για τη θέση Βοηθό Λογιστή.

 

Καθήκοντα:

Καταχώρηση εσόδων – εξόδων

Τιμολόγηση

Μισθοδοσία

Ενημέρωση και έλεγχος των καρτελών προμηθευτών – πελατών

Παρακολούθηση τήρησης συμφωνίας προμηθευτών

Αρχειοθέτηση

 

Απαραίτητα προσόντα:

Γνώσεις βιβλίων Γ’ κατηγορίας

Γνώση προγράμματος ERP Softone

Γνώση Η/Υ

 

Επιθυμητά προσόντα:

Εμπειρία 2 έτη σε αντίστοιχη θέση

Οργάνωση και μεθοδικότητα

Ευγένεια και επαγγελματισμός

 

Παροχές:

Σταθερός μηνιαίος μισθός

Σύγχρονο & ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Βοηθός Λογιστή/Λογίστριας
Αχαρνές
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση