Για εργοδότες
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η Ifansi, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες χονδρικής πώλησης υφασμάτων ένδυσης, με έδρα στον Κολωνό και τη Νέα Φιλαδέλφεια,  αναζητά  Προϊστάμενο Λογιστηρίου.  Ο κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Λογιστηρίου με σκοπό την ορθή, σύννομη και έγκαιρη τακτοποίηση των λογιστικών και φοροτεχνικών θεμάτων της εταιρίας.

 

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Διαχειρίζεται, εποπτεύει και συντονίζει την ομάδα του λογιστηρίου, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες ορθά, εντός των προθεσμιών. Επιβλέπει σε καθημερινή βάση όλες τις εργασίες όπως καταχώρηση λογιστικών εγγραφών, εξόδων, συμφωνίες λογαριασμών, λογιστική και φορολογική τήρηση αρχείων, πιστωτικός έλεγχος & ασφαλίσεις υπολοίπων πελατών κλπ.
 • Εξασφαλίζει την συμμόρφωση με φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες αρχές - Τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π., το ΚΦΑΣ και τους νόμους του κράτους.
 • Συμμετέχει στη σύνταξη μηνιαίων & ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων και δηλώσεων σύμφωνα με τις φορολογικές λογιστικές αρχές.
  • Διαχειρίζεται διαδικασίες κλεισίματος λογιστικών περιόδων  σε μηνιαία και ετήσια βάση.
  • Συμμετέχει και επιβλέπει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την σύνταξη των Ετήσιων Δηλώσεων Εισοδήματος, των Χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων καθώς επίσης και την υποβολή τους σε taxis και Γ.Ε.ΜΗ.
 • Ελέγχει τα μηνιαία ισοζύγια και εποπτεύει την διαδικασία συμφωνιών εμπορικού -λογιστικής και της αποθήκης
 • Προετοιμάζει και παρακολουθεί τις μηνιαίες ταμειακές ροές και σε συνεργασία με τη Διοίκηση προχωρά σε τυχόν απαιτούμενες ενέργειες
 • Πραγματοποιεί την απόδοση των μηνιαίων φόρων & τελών προς το Δημόσιο. Φροντίζει για την προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ-INTRASTAT-VIES, ΦΜΥ, παρακρατούμενους  και λοιπούς φόρους,
 • Προετοιμάζει τις απαιτούμενες αναφορές και έντυπα που αφορούν σε Τράπεζες, επικοινωνεί με αυτές και διεκπεραιώνει τις σχετικές εργασίες.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία μισθοδοσίας και την ορθή εφαρμογή του Εργατικού Δικαίου.
 • Προετοιμάζει τους φακέλους υποβολής επιδοτούμενων προγραμμάτων και παρακολουθεί τη διαδικασία εξέλιξης και υλοποίησης σε συνεργασία με τον εξωτερικό σύμβουλο.
 • Πραγματοποιεί εισηγήσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του τμήματος, των διαδικασιών και της απόδοσης του προσωπικού.

Προσόντα:

 • Κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου ή ΤΕΙ  (Πτυχίο) στον κλάδο Λογιστικής, Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Εργασιακή πείρα τουλάχιστον 5 χρόνων σε αντίστοιχο – υπεύθυνο ρόλο σε Εμπορική Επιχείρηση
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ, Φορολογίας Εισοδήματος , ΦΠΑ, Κύκλωμα Εισαγωγών, Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και Εργατικής Νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office και εμπειρία χρήσης ERP
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Συνέπεια, επαγγελματισμός και υπευθυνότητα
 • Ακρίβεια και προσοχή στην λεπτομέρεια, αναλυτικό & συνθετικό πνεύμα
 • Ικανότητα οργάνωσης, σωστής τήρησης διαδικασιών, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών εργασιών
 • Θετικό & ομαδικό πνεύμα εργασίας, προσανατολισμός στη λύση/αποτέλεσμα
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και υψηλή επαγγελματική ηθική

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές, ανάλογες με τα προσόντα του υποψηφίου
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Αθήνα
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση