Για εργοδότες
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
Τηλεπικοινωνίες
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Οι υποψήφιοι/ες  θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office με ιδιαίτερη άνεση στη χρήση υπολογιστικών φύλλων (Excel)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Οργανωτικές δεξιότητες.

Επιπλέον, θα συνεκτιμηθούν:

 • Εμπειρία σε Λογιστήριο – Οικονομικό τμήμα
 • Γνώση λογιστικών εφαρμογών

Αρμοδιότητες:

 • Επικοινωνία με Πελάτες – Προμηθευτές και συμφωνία υπολοίπων
 • Διαδικασίες συμφωνίας τραπεζών
 • Συμμετοχή στη διαδικασία Τιμολόγησης
 • Credit control
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών και λοιπών εγγράφων
 • Γενική υποστήριξη Λογιστηρίου

Επιπλέον  προσόντα θα συνεκτιμηθούν για τη τελική επιλογή, σε συνδυασμό με το προφίλ του υποψηφίου

Προσφέρονται:

 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης και Εκπαίδευσης 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Νέο Ψυχικό
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση