Για εργοδότες
Βοηθός Λογιστή/τρια
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Όμιλος Mantis

Με δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά από το 1974, ο Όμιλος εταιρειών Mantis Group ηγείται του κλάδου των Fast Moving Consumer Goods (FMCGs) στην Ελλάδα και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς κρασιού και διανομείς αναψυκτικών, αλκοολούχων ποτών και καταναλωτικών προϊόντων, προσφέροντας ένα ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών από το brand & product management και τις πωλήσεις έως την διαχείριση & διανομή των προϊόντων και το consumer & trade marketing.

Στον χώρο του κρασιού, ο Όμιλος έχει δύο οινοποιεία και ένα εμφιαλωτήριο όπου παράγονται μία σειρά από εξαιρετικά προϊόντα (Μαλαματίνα, Ρεζινέ, Φίλιωμα, Τέσσερις Άγγελοι, Μαγικό Κουτί κλπ) που πωλούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Όμιλος έχει σχέση αποκλειστικής συνεργασίας με μεγάλους οίκους όπως την Red Bull GMBH, την Energizer Trading Limited, την Wilkinson Sword & Hawaiian Tropic, την Mars Hellas S.A. για το κανάλι του impulse (Mars, M&M, Snickers, Maltesers, Milky way, Twix, Orbit, Uncle Ben΄s, Whiskas) και το Aqua Carpatica.

Στο χώρο των αλκοολούχων ποτών, ο Όμιλος έχει αποκλειστικές συνεργασίες με τον Γαλλικό Οίκο Marie Brizard (Sobieski Vodka Premium & Platinum, Old Lady London Dry Gin,) τον Μεξικάνικο Οίκο Orendain Destileria (Tequila Ollitas) τον Κουβανέζικο Οίκο Cuba Ron (Carta Blanca, Reserva Especial, Extra Anejo).

Με την σειρά Mantis Greek Spirits Collection, ο Όμιλος Mantis παρουσιάζει στην αγορά τέσσερα ξεχωριστά ελληνικά αποστάγματα (Majuni, Botanical Spirit), Kentri, (Honey Spirit),  Stichion, (Mastiha Spirit) και Τσίπουρο ΚΑΛΑΙΤΖΗ (με γλυκάνισο και χωρίς).

 

Περιγραφή ρόλου

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ομίλου Mantis αναζητάμε να προσλάβουμε Βοηθό Λογιστή/τρια (ACC_1023) με έδρα την Αθήνα που θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Λογιστηρίου του Ομίλου.

 

Ο/Η υποψήφιος/α είναι υπεύθυνος/η για την:

 • Διαχείριση και την εκτέλεση των χρηματικών συναλλαγών του Ομίλου
 • Προετοιμασία της κατάστασης πληρωμών
 • Διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Ομίλου και την παρακολούθηση των εισροών και εκροών
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς, τράπεζες, προμηθευτές και πελάτες του Οργανισμού
 • Τήρηση των λογιστικών πολιτικών και διαδικασιών του Ομίλου
 • Συλλογή, καταχώρηση και αρχειοθέτηση παραστατικών
 • Διαχείριση δανειακών λογαριασμών
 • Τήρηση νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων

 

 Απαραίτητα προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Λογιστικής
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση ταμία ή τομέα οικονομικής διαχείρισης σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
 • Επιθυμητή γνώση λειτουργίας και χειρισμού ERP – SAP
 • Καλή γνώση Η/Υ (Windows, Office)
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Δεξιότητες:

 • Ικανότητα συνεργασίας και συντονισμού με άλλα τμήματα της εταιρείας
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Μεθοδικότητα και προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Οργανωτική ικανότητα και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ευελιξία και Ομαδικότητα
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος

 

 Παροχές:

Πακέτο αποδοχών και παροχών αναλόγως προσόντων σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (ACC_1023)

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Η εταιρία δηλώνει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην αποστελλόμενη αίτηση και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τονα Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και το σχετικό εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων τους για την θέση  για την οποία υποβάλλουν την αίτηση. Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι μόνο οι υπάλληλοι της εταιρίας που είναι ειδικώς επιφορτισμένοι με αυτήν την επεξεργασία ή/και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας οι οποίοι έχουν ειδικά εξουσιοδοτηθεί από αυτήν ειδικά για τον σκοπό αυτόν δηλαδή για την συγκέντρωση και αξιολόγηση των υποβαλλομένων αιτήσεων και βιογραφικών σημειωμάτων ως προς τις θέσεις εργασίας οι οποίες αυτές απευθύνονται.

 

Με την υποβολή του Βιογραφικού σας σημειώματος συναινείτε αυτόματα στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

 

 

 

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Βοηθός Λογιστή/τρια
Ασπρόπυργος
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση