Για εργοδότες
Το kariera.gr είναι πλέον μέλος τουkariera.groupομίλου εταιρειών μάθε περισσότερα
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΔ:468)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο/η υποψήφιο/α, για να καλύψει τη θέση του/της Προϊστάμενου/ης Λογιστηρίου στην Αθήνα.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής - Χρηματοοικονομικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή Α’ τάξης
 • Τουλάχιστον 8 έτη εμπειρίας ως Λογιστής σε οργανωμένο λογιστήριο.
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ - ΦΠΑ - Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας
 • Καλή γνώση ψηφιακής πλατφόρμας My Data
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office και επιθυμητή η καλή γνώση Softone ERP
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί και εκτελεί επιμέρους εξειδικευμένα λογιστικά θέματα, προτείνοντας και εφαρμόζοντας λύσεις
 • Παρακολουθεί και συντονίζει τίς καθημερινές εργασίες του Λογιστηρίου
 • Παρακολούθηση βασικών ελεγκτικών εργασιών όπως συμφωνία λογαριασμών γενικής λογιστικής και συμφωνία επιμέρους υποσυστημάτων πελατών – προμηθευτών
 •  Παρακολούθηση και έλεγχος του μητρώου παγίων
 • Προετοιμασία όλων των φορολογικών υποχρεώσεων και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τίς ισχύουσες νομοθετικές , φορολογικές & εργατικές υποχρεώσεις.
 • Επικοινωνεί με δημόσιους φορείς και προετοιμάζει τα υποστηρικτικά αρχεία για τους ορκωτούς ελεγκτές και οικονομικούς συμβούλους για φορολογικά και οικονομικά ζητήματα.
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων
 • Διασφαλίζει την εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών του λογιστηρίου και τηρεί τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα των εργασιών
 • Προετοιμασία μηνιαίων στατιστικών στοιχείων & καταστάσεων ελέγχου

Δεξιότητες και επιθυμητά χαρακτηριστικά :

 •  Ανεπτυγμένες διοικητικές ικανότητες
 •  Εργατικότητα, συνέπεια
 •  Οργάνωση, μεθοδικότητα και ικανότητες συντονισμού της ομάδας που προΐσταται.
 •  Ομαδικότητα και αποτελεσματική συνεργασία για την επίτευξη των στόχων
 •  Δεξιότητες σχεδιασμού και διαχείρισης χρόνου

- Ενδέχεται να ζητηθούν από τους υποψηφίους συστατικές επιστολές.

- Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑ (ΚΩΔ:468)
Αγία Παρασκευή
πριν ένα μήνα
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση