Για εργοδότες
Βοηθός Λογιστή και Πιστωτικού Ελέγχου
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες
ΛογιστικάΚατηγορία θέσης
Λογιστικά

Περιγραφή θέσης:

 

 • Διεκπεραίωση της ορθής εφαρμογής της πιστωτικής πολιτικής
 • Έλεγχος της πιστωτικής φερεγγυότητας των πελατών
 • Παρακολούθηση υπολοίπων και καθυστερήσεων αποπληρωμής λογαριασμών
 • Επικοινωνία με το δίκτυο πελατών σχετικά με τις συμφωνίες υπολοίπων και οφειλών
 • Έλεγχος και καταχώριση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών, αρχειοθέτηση
 • Έκδοση τιμολογίων
 • Προετοιμασία στατιστικών και λογιστικών εκθέσεων που αφορούν ζητήματα εισπράξεων
 • Προετοιμασία οικονομικών αναλύσεων

 

 

Απαραίτητα Προσόντα

 

 • Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε τμήμα πιστωτικού ελέγχου εμπορικής επιχείρησης
 • Πολύ καλή χρήση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης
 • Καλή γνώση Αγγλικών

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 

 • Άριστες Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Ικανότητα οργάνωσης πολλαπλών εργασιών και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Βοηθός Λογιστή και Πιστωτικού Ελέγχου
Ασπρόπυργος
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση