For Employers
Ref:TDM-THESS-23
Έναν/Μία (1) Διευθυντή/Διευθύντρια Τεχνικής Εξυπηρέτησης με έδρα την Θεσσαλονίκη, ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοί Α. Σελίδη ΑΕ
Job post no longer accepts applications

Η ANTISEL ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967 και αποτελεί ως σήμερα έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές επιστημονικού εξοπλισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν προωθούμε απλώς προϊόντα αλλά αλλάζουμε τον τρόπο που οι πελάτες μας αντιλαμβάνονται την επιστήμη του αύριο και πρωτοστατούμε στην έλευση νέων τεχνολογιών. Αποστολή μας είναι η παροχή εξειδικευμένης και αδιάλειπτης υποστήριξης των επιστημόνων προσφέροντας την πιο σύγχρονη και προηγμένη τεχνολογία στους πελάτες μας, προάγοντας την αναβάθμιση της ανθρώπινης υγείας, ευημερίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ως εργοδότης υψηλού επιπέδου, είμαστε υπερήφανοι για τη δημιουργία μιας κουλτούρας καινοτομίας και συνεργασίας ενώ παράλληλα δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους εργαζομένους μας ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Έχοντας δημιουργήσει μια ομάδα με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και γνώσης απαρτιζόμενη από 200 και πλέον επαγγελματίες, είμαστε αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Η ANTISEL είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και ISO 14001:2015, γεγονός που αποδεικνύει τη δέσμευσή μας στην ποιότητα και την ικανοποίηση αυτών που μας επιλέγουν.

Είμαστε πολλαπλά βραβευμένοι στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού για τις καινοτόμες πρακτικές μας και τη χρήση της τεχνολογίας. Αναζητούμε ταλέντα με εξαιρετική ικανότητα να επικοινωνούν τη μοναδικότητα, την κουλτούρα και τις αξίες μας καθώς και να προωθούν αποτελεσματικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει τη συνεργασία και την εξέλιξη, αφοσιωμένο στην προώθηση της καινοτομίας, της ασφάλειας και της σταθερότητας.

 Στα πλαίσια της συνεχούς μας ανάπτυξης αναζητούμε:

Έναν/Μία (1) Διευθυντή/ρια Τεχνικής Εξυπηρέτησης με έδρα την Θεσσαλονίκη (Κωδ: TDM-THESS-23)

Κύριες Αρμοδιότητες: 

 • Επίβλεψη της ομάδας τεχνικής εξυπηρέτησης και παροχή κατεύθυνσης και οδηγιών για τη διασφάλιση, ότι όλα τα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά 
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών, πολιτικών και προτύπων υπηρεσιών για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας και αποτελεσματικότητας των τεχνικών υπηρεσιών 
 • Λειτουργία ως κύριο πρόσωπο επαφής για τους πελάτες, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επίλυση τεχνικών ζητημάτων 
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης της ομάδας τεχνικής εξυπηρέτησης, εντοπίζοντας τομείς προς βελτίωση και εφαρμόζοντας διορθωτικές ενέργειες 
 • Συνεργασία με άλλα τμήματα για να διασφαλίσετε ότι οι ανάγκες των πελατών ικανοποιούνται και ότι τα τεχνικά ζητήματα επιλύονται άμεσα 
 • Aνάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με βασικούς πελάτες, εντοπίζοντας ευκαιρίες για πρόσθετες υπηρεσίες ή πωλήσεις 

   

Προσόντα: 

 • Πτυχίο Μηχανικού, Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου 
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ή παρόμοιου ρόλου, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας σε τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών 
 • Ισχυρές ηγετικές και διοικητικές ικανότητες, με ικανότητα έμπνευσης και παρακίνησης μιας πολυμελούς και αποκεντρωμένης ομάδας 
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, με ικανότητα οικοδόμησης ισχυρών σχέσεων με πελάτες και συναδέλφους 
 • Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα στρατηγικής σκέψης και λήψης ορθών αποφάσεων 
 • Τεχνική εξειδίκευση στον σχετικό κλάδο θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν, όπως και η πλήρης κατανόηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία 
 • Η άριστη γνώση της ελληνικής και η γνώση της αγγλικής είναι απαραίτητα προσόντα για αυτόν τον ρόλο 

Ικανότητες και Δεξιότητες: 

 • Ισχυρή ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με εστίαση στον πελάτη 
 • Ισχυρές ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης ομάδας 
 • Ισχυρές ικανότητες επίλυσης και ανάλυσης προβλημάτων  
 • Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες και σχεδιασμού δράσης 
 • Ισχυρές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες 
 • Ισχυρές δεξιότητες διαπραγμάτευσης και διαχείρισης συγκρούσεων 

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών
 • Ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Πληροφορίες: www.antisel.gr

Αποστολή βιογραφικών στο email: cv@antisel.gr

Να αναφέρεται απαραίτητα ο κωδικός της θέσης TDM-THESS-23

Τηλέφωνο πληροφοριών: 211 888 0500

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Η ΑΝΤΙΣΕΛ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών εργασίας σε όλους τους υποψηφίους ενώ αποτελεί βασικό μας μέλημα η διατήρηση ενός φιλικού περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών, θα κληθούν σε συνέντευξη όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις χωρίς καμία εξαίρεση.

 

Related tags
JOB SUMMARY
Έναν/Μία (1) Διευθυντή/Διευθύντρια Τεχνικής Εξυπηρέτησης με έδρα την Θεσσαλονίκη, ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοί Α. Σελίδη ΑΕ
Thessaloniki
2 months ago
Senior
Full-time