For Employers
For Employers
IT Manager

Από την Infocopy Βεντούζης Ιωάννης Κ Σία Ο.Ε.,  εμπορική εταιρία στην Θεσσαλονίκη στον χώρο των αναλωσίμων και ανταλλακτικών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ζητείται στέλεχος για την θέση του IT Manager.

Αναζητούμε υπεύθυνο IT Manager με εμπειρία και δεξιότητες αναγνώρισης, παρακολούθησης βελτιστοποίησης σχεδιασμού και ανάπτυξης των ηλεκτρονικών συστημάτων της εταιρίας καθώς και εφαρμογών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την λειτουργία της εταιρίας σε πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον.

     
Καθήκοντα και είδος εργασίας.

 • Καθημερινή επίβλεψη και τεχνική υποστήριξη των συστημάτων hardware, software, ups και η τήρηση των διαδικασιών λήψης αντιγράφων ασφαλείας.
 • Υποστήριξη και συντήρηση του τοπικού δικτύου καθώς και των servers της εταιρίας.
 • Υποδομή σταθερής τηλεφωνίας, τεχνική υποστήριξη και επαφή με παρόχους και το τηλεφωνικό κέντρο.
 • Διαχείριση της εγκατάστασης του εκάστοτε νέου εξοπλισμού και των εφαρμογών πληροφορικής, της εκπαίδευσης των χρηστών στη χρήση του και της καλής λειτουργίας και συντήρησής του.
 • Διάγνωση, αποκατάσταση βλαβών και επίλυση προβλημάτων σχετικά με τον μηχανογραφικό εξοπλισμό και τα πληροφοριακά συστήματα (PC, εκτυπωτές, software, hardware, παραμετροποίηση προγραμμάτων / εφαρμογών).
 • Υποστήριξη χρηστών σε καθημερινό επίπεδο για τις εφαρμογές Galaxy Enteprice Suite καθώς και των υπολοίπων εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούνται στην εταιρία.
 • Διαχείριση ειδικών έργων διαχείρισης πληροφοριών ή/ και μηχανογράφησης, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας.
 • Ενέργειες για αύξηση επισκεψιμότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Εισήγηση προτάσεων για διόρθωση/ αντικατάσταση εξοπλισμού ή και συστημάτων.
 • Διαχείριση, μεταβολές, παραμετροποίηση και έλεγχος διαθεσιμότητας στο εταιρικό e-shop.

 Απαιτούμενα προσόντα:

 •  Γνώση και εξοικείωση με πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου ( CMS ).
 • Γνώση Google Ads.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα ευγένεια ομαδικότητα ευελιξία.
 • Θέληση για μάθηση και εξέλιξη.
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων ,δημιουργική και αναλυτικά σκέψη.
 • Άριστες ικανότητες οργάνωσης, ιεράρχησης προτεραιοτήτων.
 • Πολύ καλές ικανότητες διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων κάτω από συνθήκες τήρησης προθεσμιών.
 • Ιδιαίτερη ικανότητα επεξήγησης σύνθετων συστημάτων με απλούς όρους.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Εμπειρία και γνώσεις:

 • Μεθοδικότητα με έμφαση στη λεπτομέρεια.
 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών σε Πληροφορική-Προγραμματισμό ή αντίστοιχο.
 • Γνώσεις CRM/ERP ιδανικά του Galaxy Enterprise Suite.
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office.
 • Άριστη γνώση σε επισκευές και αναβαθμίσεις Η/Υ.
 • Εργασιακή εμπειρία ως Διαχειριστής e-shop τουλάχιστον δύο-τρία έτη
 • Εμπειρία σε προϊόντα και τεχνολογίες NETWORKING (VLAN, Firewall, Cisco).
 • Εμπειρία και γνώση σε My SQL, Ms SQL ,PHP, HTML, JavaScript καθώς και open source εφαρμογές Open Cart , Word Press.
 • Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων MS Windows - Windows Server 2008, 2019. 
 • Γνώση ή και ανάπτυξη εφαρμογών ή mobile applications θα συνυπολογιστούν θετικά.

Η εταιρεία παρέχει

 • Υπεύθυνη θέση με δυνατότητες επαγγελματικής και οικονομικής εξέλιξης.
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με όλα τα σύγχρονα εργαλεία εργασίας.
 • ​​Μηνιαίες απολαβές αναλόγως προϋπηρεσίας και βάσει προσόντων του υποψήφιου-υποψήφιας.
 • Όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις.
 • Πενθήμερο συνεχόμενο σταθερό ωράριο εργασίας

Θα αξιολογηθούν μόνο τα βιογραφικά που ανταποκρίνονται στα απαραίτητα προσόντα και τα χαρακτηριστικά της θέσης. Η θέση αφορά την έδρα της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προς στελέχωση θέσης προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Related tags
JOB SUMMARY
IT Manager
Thessaloniki
Nov 24
Mid level
Full-time
One subscription, endless opportunities!Sign up to our newsletter and be the first to receive job posts, career advice & work-life tips!

By clicking on the 'Subscribe' button, you agree to receive updates about jobs and work-life content. You know that you can unsubscribe at any time, by clicking on the 'Unsubscribe' button.