For Employers
For Employers
Ref:BWA_WEBDEV2022
Full Stack Web Developer
Job post no longer accept applications
RodosLocation
Rodos
Oct 3
Posted date
Oct 3
Mid levelMinimum level
Mid level
ITJob category
IT

Σχετικά με εμάς

Η BWA Yachting είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών σε super yachts, εξυπηρετώντας πάνω από 370 λιμάνια και μαρίνες με περισσότερα από 40 γραφεία σε 30 χώρες.

Η εταιρεία μας, έχοντας ως έδρα για την ανάπτυξη του λογισμικού της τη Ρόδο για περισσότερο από 10 χρόνια, επιθυμεί να αυξήσει τον αριθμό των προγραμματιστών της για να ανταποκριθεί στην ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση.

Περιγραφή εργασίας

Αναζητούμε προγραμματιστή (Full Stack Web Developer) για να ενταχθεί στην ομάδα μας και να συμμετάσχει στη συντήρηση και περεταίρω ανάπτυξη της custom ERP εφαρμογής μας, καθώς και στην υποστήριξη των χρηστών μας σε παγκόσμια βάση.

Στα πλαίσια της δουλειάς και καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ανάπτυξης λογισμικού θα συνεργαστείτε με άλλους προγραμματιστές υπό τις οδηγίες του Project Manager και ακολουθώντας τις εκάστοτε προδιαγραφές. Οι βασικές αρμοδιότητες σας θα είναι:

 • Η συνεργασία με άλλους προγραμματιστές για την παραγωγή καλά δομημένου και αποτελεσματικού κώδικα βάσει προδιαγραφών
 • Η ενσωμάτωση προϊόντων λογισμικού και προγραμμάτων από τρίτους
 • Η αντιμετώπιση προβλημάτων, ο εντοπισμός σφαλμάτων και η περεταίρω ανάπτυξη υπάρχοντος λογισμικού
 • Η πρόταση και πραγματοποίηση βελτιώσεων υπάρχοντος λογισμικού
 • Η δημιουργία τεχνικής τεκμηρίωσης και αναφορών

Έδρα

Η έδρα του τμήματος και τα γραφεία βρίσκονται εντός της πόλεως της Ρόδου (Ελλάδα).

Δεξιότητες και προσόντα

Απαραίτητες προϋποθέσεις

 • Εξοικείωση στην διαχείριση web εφαρμογών μέσω IIS;
 • Πολύ καλή γνώση HTML/CSS/Javascript (JQuery);
 • Καλή κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των Web εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και γενικότερα τη χρήση βέλτιστων πρακτικών κατά την ανάπτυξη εφαρμογών;
 • Επαρκής γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (MS SQL Server), αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και ανάπτυξης web εφαρμογών;
 • Ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων;
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διεκπεραίωσης πολλαπλών εργασιών εντός προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων;
 • Δεξιότητες επικοινωνίας;
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών;

Επιθυμητά προσόντα

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε Web Development με ASP.NET (Web Forms) / .Net Core σε VB.Net ή C#;
 • Σπουδές στην επιστήμη των υπολογιστών ή σε σχετικό τομέα;

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

 • Σύμβαση πλήρους απασχόλησης, αορίστου διάρκειας για 12 μήνες το χρόνο
 • Ικανοποιητικός μισθός ανάλογος του μορφωτικού επιπέδου και εμπειρίας
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον σε μια δυναμική και νεανική ελληνική ομάδα ως μέλος μιας διεθνούς εταιρείας
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας
 • Η Ρόδος είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ζεις
 • Πρόγραμμα μετεγκατάστασης κατά περίπτωση

 

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας μόνο στα Αγγλικά στη διεύθυνση hr@bwayachting.com

 

------------------------

 

About us

BWA Yachting is the world’s leading Maritime Service Agency providing global concierge and maritime services to the super yacht industry.

Serving over 370 ports and marinas with more than 40 offices in 30 countries, BWA Yachting has based its software development centre in Rhodes for the past 10 years and it is aiming to enlarge its team of developers to match an increasing demand.

Job description

We are looking for a Full Stack Web Developer to join our team in developing new features on our custom ERP application and support our global user base.

You will work with other Developers under the direction and specification of the Project Manager throughout the software development life cycle.

Your core responsibilities will be to:

 • Work with other developers to produce clean, efficient code based on specifications
 • Integrate software components and third-party programs
 • Troubleshoot, debug and upgrade existing software
 • Recommend and execute improvements
 • Create technical documentation for reference and reporting

Base

This position will be based in our Rhodes town office (Greece).

Skills and qualifications

Required

 • Familiarity with IIS;
 • Top-notch programming skills and in-depth knowledge of modern HTML/CSS/Javascript (JQuery);
 • A solid understanding of how web applications work including security, session management, and best development practices;
 • Adequate knowledge of relational database systems (MS SQL Server), Object Oriented Programming and web application development;
 • Problem diagnosis and creative problem solving skills;
 • Strong organisational skills to juggle multiple tasks within the constraints of timelines and budgets with business acumen;
 • Communication skills;
 • Excellent knowledge of English is mandatory;

Desired

 • Proven working experience in web programming with C#/VB.Net using ASP.NET (Web Forms and core) and the .NET framework in general;
 • Bachelors in computer science or a related field;

Why work with us?

 • Full time contract, undefined period, 12 months a year
 • Good salary potential depending on education and experience
 • Great working environment in a dynamic and young Greek team as part of an international company
 • Flexible work schedule
 • Rhodes is an excellent place to live
 • Relocation program can be evaluated according to the specifics

How to apply

Please send your CV only in English to hr@bwayachting.com.

Related tags
JOB SUMMARY
Full Stack Web Developer
Rodos
Oct 3
Mid level
Full-time
One subscription, endless opportunities!Sign up to our newsletter and be the first to receive job posts, career advice & work-life tips!

By clicking on the 'Subscribe' button, you agree to receive updates about jobs and work-life content. You know that you can unsubscribe at any time, by clicking on the 'Unsubscribe' button.