For Employers
For Employers
Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης
Patras
Location
Patras
Sep 9
Posted date
Sep 9
Mid level
Minimum level
Mid level
Full-time
Job type
Full-time
Human Resources
Job category
Human Resources

Τίτλος Θέσης :                  Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης                                                                     

Αναφέρεται σε :               Διευθύνοντα Σύμβουλο

H εταιρία μας, Μύλοι ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ, είναι μια από τις κορυφαίες  Αλευροβιομηχανίες στη χώρα, με έδρα στην Πάτρα, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στα πλαίσια της περεταίρω ανάπτυξής μας, αναζητούμε κατάλληλους συνεργάτες να συμμετέχουν στο όραμα και τη δυναμική μας πορεία.

Η θέση ενός στελέχους για την διοικητική υποστήριξη, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Πάτρα, είναι  η σημερινή μας προτεραιότητα και σας καλούμε λαμβάνοντας υπόψιν τα παρακάτω δεδομένα, να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να συζητήσουμε τις δυνατότητες συμμετοχής σας σε ένα μόνιμο, πάντα φιλόδοξο και αποδοτικό πλάνο εργασίας, στο πλαίσιο της μεγάλης μας  οικογένειας η οποία θα παραμένει πάντα μια φιλική, σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Κύριες Υπευθυνότητες :

 • Οργάνωση και επιμέλεια των λειτουργιών και  υποχρεώσεων της  Διοίκησης.
 • Συντονισμός εφαρμογής της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας  της Διοίκησης.
 • Επιμέλεια υλοποίησης δράσεων εταιρικής  επικοινωνίας.
 • Επιμέλεια και διαχείριση ορισμένων διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού. (Προσέλκυση -Διατήρηση)
 • Αρχειοθέτηση, διαχείριση, προγραμματισμό  όλων των διοικητικών θεμάτων.

Απαιτούμενα Προσόντα

Επιθυμητά Χαρακτηριστικά  :

Θα θέλαμε οι συνεργάτες μας να είναι απόλυτα συνεπείς άνθρωποι,  φιλικοί εξυπηρετητές των εσωτερικών και των εξωτερικών συνεργατών και προσηλωμένοι στο στόχο τους.

Θα θέλαμε να αγαπάνε τον σχεδιασμό και την ποιότητα , να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο αντικείμενό τους, να είναι φίλοι με την τεχνολογία, να έχουν υπομονή και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Θα θέλαμε να συνεργάζονται εύκολα με την ομάδα , να ενδιαφέρονται για την διαρκή βελτίωση της δουλειάς  τους, να είναι απόλυτα ειλικρινείς, να επιθυμούν την γνώση και να επιδιώκουν την διαρκή βελτίωση.

Τυπικά Προσόντα :

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) Οικονομικής, Διοικητικής, Εμπορικής Κατεύθυνσης.
 • Ιδιαίτερες σπουδές σε θέματα σχετικά με τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού η/και Επικοινωνίας αποτελεί πλεονέκτημα.
 • Προϋπηρεσία έως 10 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γραπτή και προφορική χρήση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS-Office (EXCEL,WORD) 

 Παρέχουμε:

 • Εκπαίδευση & Υποστήριξη.
 • Πλήρη Απασχόληση & Ασφάλιση.
 • Σύγχρονο Περιβάλλον Εργασίας.
 • Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό υπόψη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στο hr@kepenos.gr  αναφέροντας τον κωδικό Code  0212.

Η εταιρία Μύλοι ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ προσφέρει ίσες ευκαιρίες καριέρας σε όλους. Θα διαχειριστούμε την αίτησή σας με απόλυτη εχεμύθεια και πάντα σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Related tags
JOB SUMMARY
Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης
Patras
Sep 9
Mid level
Full-time
One subscription, endless opportunities!Sign up to our newsletter and be the first to receive job posts, career advice & work-life tips!

By clicking on the 'Subscribe' button, you agree to receive updates about jobs and work-life content. You know that you can unsubscribe at any time, by clicking on the 'Unsubscribe' button.