Vodafone

Vodafone - Recruitment

Περίληψη

Η Vodafone Ελλάδας ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί μέλος του Ομίλου Vodafone, παγκόσμιου ηγέτη στο χώρο της κινητής επικοινωνίας, με σημαντική παρουσία στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ασία-Ειρηνικό και τις ΗΠΑ μέσω θυγατρικών, κοινοπραξιών, συνδεδεμένων επιχειρήσεων και επενδύσεων.

Η Vodafone παρέχει ένα σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες κινητής επικοινωνίας, ώστε κάθε πελάτης, είτε είναι συνδρομητής με συμβόλαιο είτε χρήστης καρτοκινητής, να μπορεί να επιλέξει τις υπηρεσίες εκείνες που τον καλύπτουν, σε συνδυασμό με τις φθηνότερες χρεώσεις.

Η Vodafone διαθέτει ένα ισχυρό εμπορικό δίκτυο λιανικής πώλησης σε όλη την Ελλάδα, το οποίο απαρτίζεται από περισσότερα από 400 σηματοδοτημένα καταστήματα Vodafone, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται συνεχώς εμπορικές συνεργασίες με άλλες εταιρείες διανομής και λιανικής πώλησης.

Στον τομέα των εταιρικών πελατών, η Vodafone κατέχει την πρώτη θέση, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες τους. Με σκοπό να ενισχύσει τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η Vodafone δίνει έμφαση σε ειδικές εφαρμογές αύξησης της παραγωγικότητάς τους, ώστε να μπορούν να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, χωρίς να απαιτείται επένδυση σε εξοπλισμό και υποδομές.

Η Vodafone παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της οδηγώντας τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά και αναβαθμίζει συνεχώς το ευρυζωνικό της δίκτυο. Ήταν η πρώτη που παρείχε στους πελάτες της ταχύτητες λήψης δεδομένων έως 28.8 Mbps και αποστολής έως 5.8 Mbps, μέσω της πλέον προηγμένης τεχνολογίας HSPA+ ΜΙΜΟ (High Speed Packet Access, Multiple Input Multiple Output).

Παράλληλα με την επίτευξη των εμπορικών της στόχων, η Vodafone, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της λειτουργίας της στην κοινωνία, τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και το περιβάλλον και προχωρά σε αντίστοιχες δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα. Το πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Vodafone καθορίζεται μέσα από την Ανάλυση Επικινδυνότητας και την Έρευνα Ενδιαφερόμενων Μερών, που διενεργούνται κάθε δύο χρόνια για το σύνολο της λειτουργίας της εταιρείας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών, οι τομείς στους οποίους η εταιρεία επικεντρώνει τη δραστηριότητά της, με συστηματικές ενέργειες και μετρήσιμα αποτελέσματα, είναι: Περιβάλλον, Κινητά Τηλέφωνα - Σταθμοί Βάσης – Υγεία - Ανάπτυξη Δικτύου, Πρόσβαση στην Επικοινωνία, Πελάτες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συνεισφορά.

Ανθρώπινο δυναμικό

Οι εργαζόμενοί αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για τη Vodafone. Ως εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, οι άνθρωποί μας είναι άρτια καταρτισμένα στελέχη με τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου, ενώ πέραν του εύρους των γνώσεων, διαθέτουν επίσης την ικανότητα εφαρμογής της γνώσης στην πράξη, αλλά και τη διάθεση διεύρυνσης του γνωστικού τους ορίζοντα. Σήμερα στην εταιρεία μας εργάζονται συνολικά 2.641άτομα. Λόγω του αντικειμένου της εταιρείας, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων μας διαθέτει τεχνική και τεχνολογική κατάρτιση. Ωστόσο το μέγεθος και η ποικιλία των δραστηριοτήτων της Vodafone υποστηρίζεται και από εξειδικευμένα στελέχη με οικονομική, διοικητική, εμπορική και άλλη επιστημονική κατάρτιση.

Στόχος μας είναι να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε και να κρατάμε κοντά μας εξαιρετικούς ανθρώπους. Προσβλέποντας στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των εργαζομένων και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος υψηλής απόδοσης, εφαρμόζουμε προγράμματα εκπαίδευσης, ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι άνθρωποι της Vodafone διαθέτουν ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών, γνώσεων και εμπειριών. Ο καθένας ως μονάδα αλλά και όλοι μαζί ως σύνολο συμβάλουν στην διατήρηση και ενίσχυση της δυναμικής της εταιρείας μας.

Εταιρική Υπευθυνότητα

Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι σημαντική για τη Vodafone, καθώς αφορά στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διοικείται, παράγει έργο και συμπεριφέρεται απέναντι στην κοινωνία, τα ενδιαφερόμενα μέρη και το περιβάλλον. Λειτουργώντας με υπευθυνότητα, παράλληλα με την επίτευξη των εμπορικών της στόχων, λαμβάνει υπόψη και τον αντίκτυπο της λειτουργίας της στο ευρύτερο σύνολο και προχωρά σε αντίστοιχες δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα. Η Vodafone έχει εντάξει -σε παγκόσμιο επίπεδο- την Εταιρική Υπευθυνότητα στο όραμα, στις αξίες, στους στόχους, στις επιχειρηματικές αρχές, στη στρατηγική και στη διακυβέρνησή της.

Το πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Vodafone εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία, όπως στο περιβάλλον, στην προσβασιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στους εργαζομένους, στην ενημέρωση για θέματα τεχνολογίας, αλλά και στην κοινωνική συνεισφορά. Επομένως, για τη Vodafone η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν είναι ζήτημα εικόνας, αλλά αφορά σε όλες τις περιοχές λειτουργίας της εταιρείας.

Culture

Η Vodafone είναι από τις ελάχιστες διεθνώς εταιρίες και η μοναδική στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, που εφαρμόζει, από ανεξάρτητους φορείς, λαμβάνοντας τις εξής πιστοποιήσεις: Διαχείριση της Ποιότητας κατά ISO 9001:2000, Διαχείριση Περιβάλλοντος κατά ISO 14001, Υγιεινής και Ασφάλειας κατά OHSAS 18001, Ασφάλειας Δεδομένων και Πληροφοριών κατά BS 7799, ενώ τον Ιούλιο 2002 πιστοποιήθηκε με επιτυχία το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας των Καταστημάτων Vodafone σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Αξίζει επίσης να επισημανθεί το γεγονός ότι η Vodafone αποτελεί την πρώτη εταιρία κινητής επικοινωνίας στην Ελλάδα και τη δεύτερη στον κόσμο, που έλαβε την πιστοποίηση EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) το Νοέμβριο του 2003 από τον ΕΛΟΤ, αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα δράσης που επιτρέπει τον καθορισμό στόχων στις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και τη σχετική ενημέρωση του κοινού.

Μη χάσετε καμία ευκαιρία από το Vodafone.

Δημιουργήστε μια ειδοποίηση εργασίας όταν η εργασία σας προσφέρει που ταιριάζουν με τις δεξιότητές σας.

Θέλω να λαμβάνω όμοιες θέσεις στο email μου
Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με