Teleperformance Greece

Teleperformance Greece - Recruitment

Μη χάσετε καμία ευκαιρία από το Teleperformance Greece.

Δημιουργήστε μια ειδοποίηση εργασίας όταν η εργασία σας προσφέρει που ταιριάζουν με τις δεξιότητές σας.
Θέλω να λαμβάνω όμοιες θέσεις στο email μου
Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με

Teleperformance Greece

Established in 1989, Teleperformance in Greece is the very first company to introduce Contact Center Outsourcing in the local market. In 2002 it became the Regional Headquarters for the Teleperformance Operations in South Europe & the Middle-East and in 2004 it started becoming a major Multilingual destination for Europe, the Middle East and Africa, serving currently over 140 markets in 36 languages & dialects and employing more than 6,500 people from 91 nationalities.

A Quality Management Certified Company and in full alignment with the Group’s Performance Management Process and Standards; Teleperformance Greece operates today out of 4 Multilingual Hubs in Athens, 1 Site in Chania and 1 more in Tirana-Albania with a combined capacity of more than 7,600 agent workstations; supporting major Multinational Clients in the Automotive, Consumer Electronics, Energy, Fast Moving Consumer Goods, Gaming, Financial, Healthcare, Insurance, Retail & e-Retail, Technology, Telecommunications and Travel arena.

Having the proven ability to recruit and retain highly skilled top performers, proud to be recognized (once more in 2017) as a Best WorkPlace in Greece, with state-of-the-art technology Sites (all with active BCP, DRP and Security processes based on PCI DSS & ISO 27001 standards) and -most of all- with a Performance Driven Orientation that results to the consistent achievement of KPIs, CSAT, ESAT, NPS & QA scoring; Teleperformance in Greece is one of the most attractive partners to support Customer Care, Technical Support, Customer Acquisition, Account Receivables Management and BPO Services in the European Continent.

Εταιρικό Προφίλ

Η Teleperformance Greece, είναι μέλος του πολυεθνικού ομίλου της Teleperformance, που αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη Εταιρία παροχής υπηρεσιών "Omnichannel Customer Experience Management" στον κόσμο, με κύκλο εργασιών που το 2016 ξεπέρασε τα € 3.64 δις. Δραστηριοποιείται σε 74 χώρες, εξυπηρετεί 160 αγορές, έχει 340 multichannel contact centers και περισσότερες από 163.000 πλήρως εξοπλισμένες θέσεις εργασίας. Το ανθρώπινο δυναμικό της Teleperformance ξεπερνάει σήμερα τους 217.000 υπαλλήλους, ενώ χειρίζεται Έργα σε 265 διαφορετικές γλώσσες και διαλέκτους.

Στην Ελλάδα, η Teleperformance Greece, είναι από το 2002 το Περιφερειακό Διαχειριστικό Κέντρο του Ομίλου για την Νότια Ευρώπη και την Μέση Ανατολή και το 2004 άρχισε να γίνεται Multilingual προορισμός για τις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, εξυπηρετώντας σήμερα πάνω από 140 χώρες σε 36 γλώσσες & διαλέκτους και απασχολώντας άνω των 6.500 υπαλλήλων, 91 διαφορετικών εθνικοτήτων.

Κατέχοντας σειρά διαφόρων Πιστοποιήσεων Ποιότητας και παρέχοντας υπηρεσίες στις μεγαλύτερες Εταιρίες της Ελληνικής και της Παγκόσμιας αγοράς, η Teleperformance Greece διατηρεί 4 Multilingual Κέντρα στην Αθήνα, 1 κέντρο στα Χανιά και 1 στα Τίρανα Αλβανίας, με σύνολο 7.600 πλήρως εξοπλισμένων θέσεων εργασίας τηλέ-εκπροσώπων. Η ικανότητα της να προσλαμβάνει τους καλύτερους στην Εξυπηρέτηση Πελατών, την Τεχνική Υποστήριξη, τις Τηλε-Πωλήσεις και την Ενημέρωση Οφειλετών, έχει μετατρέψει την Teleperformance Greece σε έναν από τους πλέον ελκυστικούς εργασιακούς προορισμός.