G4S

G4S - Recruitment

Περίληψη

G4S: Securing Your World. Η G4S είναι μέλος του πολυεθνικού ομίλου Allied Universal, μεγαλύτερου διεθνή ομίλου εταιρειών παροχής λύσεων ασφαλείας παγκοσμίως, ειδικευμένου να αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες όπου οι κίνδυνοι σε ασφάλεια και προστασία θεωρούνται απειλές στρατηγικής σημασίας.
Η G4S είναι o μεγαλύτερος εργοδότης καταχωρημένος στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με δευτερεύουσα εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης.
Η G4S προσφέρει τις υπηρεσίες της σε περίπου 100 χώρες και απασχολεί πάνω από 800.000 εργαζομένους. Η G4S
, παρέχει από τις αρχές του περασμένου αιώνα υπηρεσίες ασφαλείας υψηλότατου επιπέδου ενώ εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ασφαλείας διεθνών, εθνικών και τοπικών οργανισμών, ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα καθώς βεβαίως και ιδιωτών, προσφέροντας λύσεις που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα και την καινοτομία.

Στην Ελλάδα, η G4S δραστηριοποιείται από το 1978 σε τομείς όπως οι χρηματαποστολές, οι τηλεματικές εφαρμογές, τα συστήματα ασφαλείας και οι επανδρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας. Αυτή η συνολική προσέγγιση καλύπτει τις απαιτήσεις της αγοράς σε κάθε τομέα.

Ο στόχος μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Αυτό το πετυχαίνουμε συνδυάζοντας τα στοιχεία της τεχνολογίας και του ανθρώπινου παράγοντα μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών βελτιστοποιώντας την εξειδίκευση, και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων του ομίλου. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.g4s.gr και www.g4s.com ή κάντε κλίκ εδώ και μάθετε περισσότερα για την εταιρεία G4S παγκοσμίως!

Το όραμά και οι αξίες μας

Το όραμά μας:

Ο όμιλος Allied Universal έχει ένα ξεκάθαρο ‘Όραμα” και μια σειρά από αξίες που εξασφαλίζουν, ότι το σύνολο των εργαζομένων στον όμιλο έχουν πλήρη γνώση και κατανοούν απόλυτα την στρατηγική του, καθώς επίσης και το δικό τους ρόλο στην υλοποίηση αυτής. Βασιζόμαστε στην αξιολόγηση των υποψηφίων και του προσωπικού σε καθαρά αντικειμενικά κριτήρια, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους και δεν κάνουμε διακρίσεις.

Το όραμα μας

«Το όραμα μας είναι να είμαστε ο επιλεγμένος συνεργάτης για την παροχή όλων των υπηρεσιών μας, δημιουργώντας απτή αξία για τους πελάτες μας και τους μετόχους μαςΟι αξίες μας:
 

Ενεργούμε με ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ:  Η ευθύτητα και η ειλικρίνεια καθώς επίσης και η λειτουργία μας βάσει των ηθικών αρχών του ομίλου χαρακτηρίζουν την G4S.

Έχουμε πάθος για ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Η G4S επικεντρώνει την προσοχή της στους πελάτες της, αναλύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται και με βάση αυτά τους παρέχει υπηρεσίες υψηλότατου επιπέδου. Μέσα από την κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, την εφαρμογή της εξειδίκευσής μας και τη μεταξύ μας συνεργασία για να παρέχουμε πάντα όσα υποσχόμαστε, είμαστε σε θέση να πετυχαίνουμε υψηλά επίπεδα απόδοσης, αποτελεσματικότητα για τους πελάτες μας και φυσικά οικονομική ευημερία για την εταιρεία και τους μετόχους της.Επιτυγχάνουμε τον στόχο μας μέσω ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Είμαστε ειδικοί στον σχεδιασμό και παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας και γνωρίζουμε καλά ότι αυτό κάνει τη διαφορά για τους πελάτες μας. Το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας αποτελεί τον συνδετικό κρίκο που κρατά τον οργανισμό μας σε ενότητα. Οι άνθρωποί μας καταβάλλουν πάντα τις απαραίτητες προσπάθειες προκειμένου να λειτουργούμε ως ο καλύτερος κατά το δυνατό οργανισμός και να προσφέρουμε ο,τι υποσχόμαστε στους μετόχους μας. Το όραμά μας μπορεί να υλοποιηθεί μονάχα εφόσον εργαζόμαστε ως ομάδα. Με τις γνώσεις και τους πόρους μας, επιτυγχάνουμε την πρόοδο και τη διαρκή ανάπτυξη της επιχείρησής μας.

Προϊόντα και υπηρεσίες

Ο όμιλος Allied Universal δραστηριοποιείται στον κλάδο της ασφάλειας προσώπων και περιουσίας προσφέροντας ένα ευρύτατο φάσμα αντίστοιχων προϊόντων και υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος Allied Universal μέσα από τις εταιρείες που τον συνθέτουν παρέχει:

 • Συστήματα Ασφαλείας (Συστήματα συναγερμών)
 • Υπηρεσίες Ασφαλείας (φυλάξεις, περιπολίες κ.τ.λ)
 • Υπηρεσίες Χρηματαποστολών (Μεταφορές χρημάτων και αξιών, διαχείριση αξιών, διαχείριση ΑΤΜ κ.τ.λ)
 • Συστήματα Τηλεματικής (GPS, Δορυφορικός Εντοπισμός & Προστασία οχήματος / μοτοσικλέτας και σκαφών αναψυχής, Δορυφορική Διαχείριση Στόλου Οχημάτων και Βέλτιστη Δρομολόγηση Στόλου Οχημάτων)

Ανταποκρινόμενοι ωστόσο στις μεταλλασσόμενες και ραγδαίως αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, επιδιώκουμε τον διαρκή εμπλουτισμό και την βελτίωση του προϊοντικού μας μίγματος στοχεύοντας στην ολική ικανοποίηση των πελατών μας.

«Καμία πρόταση δεν αποτελεί λύση αν δεν είναι απόλυτα ολοκληρωμένη.»

Προσωπικά Δεδομένα

Η G4S είναι ένας «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα». Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι να αποφασίσουμε πώς θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε για εσάς. Σας ενημερώνουμε για τον τρόπο και το λόγο για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα σας, συγκεκριμένα για τους σκοπούς της πρόσληψης, και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται συνήθως αυτά. Σας παρέχουμε ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να δίδονται σε εσάς βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ((ΕΕ) 2016/679).

Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Συμμορφωνόμαστε με το νόμο και τις Αρχές περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα σας θα:

 • Χρησιμοποιούνται νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια.
 • Συλλέγονται μόνο για έγκυρους σκοπούς τους οποίους έχουμε εξηγήσει με σαφήνεια σε εσάς και δεν θα χρησιμοποιούνται με κανέναν τρόπο που δεν είναι συμβατός με τους εν λόγω σκοπούς.
 • Είναι συναφή προς τους σκοπούς που σας έχουμε αναφέρει και περιορίζονται μόνο σε αυτούς.
 • Είναι ακριβή και ενημερωμένα.
 • Διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν
 • Διατηρούνται ασφαλή.
Το είδος των στοιχείων που διατηρούμε για εσάς 
Όσον αφορά την αίτησή σας για εργασία μαζί μας, θα συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε και χρησιμοποιήσουμε τις εξής κατηγορίες προσωπικών στοιχείων που σας αφορούν:
 • Τα στοιχεία που μας έχετε δώσει στο βιογραφικό σημείωμά σας και στη συνοδευτική επιστολή.
 • Τα στοιχεία που έχετε δώσει στη φόρμα της αίτησης, όπως όνομα, τίτλο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, προσωπική διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιστορικό εργασίας, προσόντα, προϋπηρεσία κα
 • Τυχόν στοιχεία που έχετε δώσει σε εμάς κατά την διάρκεια της συνέντευξης.
 • τυχόν στοιχεία που θα συλλέξουμε από συστατικές επιστολές.
Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις εξής «ειδικές κατηγορίες» περισσότερο ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων:
 • Στοιχεία για την υγεία σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασθενειών και ιστορικού ασθενούς.
 • Στοιχεία για ποινικές καταδίκες και αξιόποινες πράξεις.
 • Στοιχεία για τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις της G4S με σκοπό την παρακράτηση τυχόν εισφοράς  προς τον αρμόδιο συνδικαλιστικό φορέα
Πώς συλλέγονται τα προσωπικά στοιχεία σας;
Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία για τους υποψηφίους από τις εξής πηγές:
 • Από εσάς, τον υποψήφιο.
 • Από πρώην εργοδότες σας
 • Από συστάσεις 
Πώς θα χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που σας αφορούν;
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε για εσάς:
 • Για να αξιολογήσουμε τις δεξιότητες, τα προσόντα και την καταλληλότητά σας για την εργασία ή τον ρόλο σας.
 • Για να πραγματοποιήσουμε ελέγχους ιστορικού και αναφοράς, όταν υπάρχει λόγος.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης.
 • Για να διατηρήσουμε αρχεία σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης.
 • Για να τα χρησιμοποιήσουμε κατά τη διαδικασία τυχόν πρόσληψης
 • Για να συμμορφωθούμε με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.
Έχουμε έννομο συμφέρον να αποφασίσουμε αν θα σας προσλάβουμε εφόσον θα ήταν προς το συμφέρον της επιχείρησής μας να προσλάβουμε κάποιον.Πρέπει επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά στοιχεία σας, για να αποφασίσουμε αν θα συνάψουμε κάποια σύμβαση απασχόλησης μαζί σας. Αφού λάβουμε το βιογραφικό σημείωμά σας και τη συνοδευτική επιστολή Ή τη φόρμα της αίτησής σας και τα αποτελέσματα από τη διαδικασία αξιολόγησης μετά την συνέντευξη, θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία αυτά, για να αποφασίσουμε αν πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις, ώστε να συμπεριληφθείτε στον κατάλογο υποψηφίων για την θέση εργασίας. Σε περίπτωση που ικανοποιείτε τις βασικές απαιτήσεις, θα αποφασίσουμε αν η αίτησή σας είναι αρκετή ισχυρή, ώστε να σας καλέσουμε για συνέντευξη. Εάν αποφασίσουμε να σας καλέσουμε για συνέντευξη, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που θα παράσχετε κατά την διάρκεια αυτής για να αποφασίσουμε αν θα σας προσφέρουμε την θέση εργασίας. Εάν αποφασίσουμε να σας προσφέρουμε την θέση εργασίας, θα σας ζητήσουμε συστάσεις Ή/ΚΑΙ θα πραγματοποιήσουμε έλεγχο ποινικού μητρώου Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ έλεγχο πριν προβούμε στην επιβεβαίωση της πρόσληψής σας.

Εάν δεν παράσχετε τα προσωπικά στοιχεία που σας ζητηθούν;
Εάν δεν παράσχετε τα στοιχεία όταν σας ζητηθούν, τα οποία είναι απαραίτητα για να εξετάσουμε την αίτησή σας (όπως αποδεικτικά έγγραφα για τα προσόντα σας ή το ιστορικό της απασχόλησής σας), δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε με επιτυχία την αίτησή σας. Για παράδειγμα, αν ζητήσουμε έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας ή συστάσεις για τον συγκεκριμένο ρόλο ή θέση εργασίας και δεν μας δώσετε τις σχετικές λεπτομέρειες, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο την αίτησή σας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα ιδιαίτερα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία 
Θα χρησιμοποιήσουμε τα ιδιαίτερα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία σας ως εξής:
 • Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας σας, για να μελετήσουμε αν χρειάζεται να κάνουμε τις κατάλληλες προσαρμογές κατά τη διαδικασία της πρόσληψης, αν, για παράδειγμα, χρειάζεται να γίνουν προσαρμογές στη διάρκεια ενός δοκιμαστικού ή μιας συνέντευξης Ή αν επιτρέπεται να εργαστείτε στο συγκεκριμένο πόστο με ασφάλεια.
 • Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία της συνδικαλιστικής σας συμμετοχής προκειμένου να παρακρατούμε την εισφορά προς τον συνδικαλιστικό σας φορέα αλλά και σε περίπτωση συνδικαλιστικών αδειών και άλλων αντίστοιχων δικαιωμάτων.
Στοιχεία για ποινικές καταδίκες
Προβλέπουμε ότι θα επεξεργαστούμε στοιχεία για ποινικές καταδίκες. Θα συλλέξουμε στοιχεία σχετικά με το ιστορικό του ποινικού μητρώου σας, αν επιθυμούμε να σας προσφέρουμε την εργασία Ή το ρόλο υπό τον όρο ότι θα είναι ικανοποιητικοί οι έλεγχοι και τυχόν άλλες συνθήκες, όπως οι συστάσεις. Απαιτείται να ελέγξουμε το ποινικό μητρώο σας, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι δεν έχετε ιστορικό ποινικών καταδικών εις βάρος σας, διότι σε αντίθετη περίπτωση κρίνεστε ακατάλληλοι για το ρόλο ή την θέση εργασίας. Συγκεκριμένα:
 • Απαιτείται εκ του νόμου να πραγματοποιούμε ελέγχους άδειας υπηρεσιών ασφαλείας που προϋποθέτουν την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου.
 • Ο ρόλος των θέσεων εργασίας σε μια εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας απαιτεί υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης και ακεραιότητας καθώς συνεπάγεται συναλλαγές με ή πρόσβαση σε ή μεταφορά περιουσίας των πελατών μας και ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να μας προσκομίσετε το σχετικό έγγραφο του ποινικού μητρώου σας.
Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Δεν θα υπόκεισθε σε αποφάσεις με σημαντικές συνέπειες για το άτομό σας βάσει αποκλειστικά αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Διατήρηση δεδομένων
Χρονικό διάστημα για το οποίο θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας για διάστημα [8] μηνών, από την ημερομηνία της αίτησης σας. Διατηρούμε τα προσωπικά στοιχεία σας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε, σε περίπτωση δικαστικών αξιώσεων, ότι δεν έχουμε προβεί σε διακρίσεις εις βάρος των υποψηφίων και ότι έχουμε διεξαγάγει την άσκηση πρόσληψης με δίκαιο και διαφανή τρόπο. Επίσης, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας για το εν λόγω διάστημα για να σας λάβουμε υπόψη για πιθανή μελλοντική ευκαιρία που μπορεί να προκύψει.
Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, θα καταστρέψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά στοιχεία σας σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης και Αποθήκευσης Εγγράφων και Αρχείων της G4S Ή με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και Κανονισμούς.

Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και απαγόρευσης
Έχετε το δικαίωμα εκ του νόμου για:
 • Αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών στοιχείων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε αν γίνεται νομίμως η επεξεργασία τους.
 • Αίτημα διόρθωσης των προσωπικών στοιχείων σας που διατηρούμε. Θα έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε ημιτελείς ή ανακριβείς πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς.
 • Αίτημα διαγραφής των προσωπικών στοιχείων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε προσωπικά στοιχεία, όταν δεν υπάρχει πλέον λόγος επεξεργασίας τους. 
 • Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε προσωπικά στοιχεία, όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας να αρνηθείτε την επεξεργασία.
 • Αίτημα για μεταβίβαση των προσωπικών στοιχείων σας σε άλλο μέρος. 
Εάν θέλετε να εξετάσετε, να επαληθεύσετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά στοιχεία σας, να ζητήσετε τη διαγραφή τους, να αρνηθείτε την επεξεργασία τους, ή να ζητήσετε τη μεταβίβαση ενός αντιγράφου των προσωπικών στοιχείων σας σε άλλο μέρος, επικοινωνήστε εγγράφως με τη διεύθυνση data.protection@gr.g4s.com.
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία, ανά πάσα στιγμή, στο Γραφείο του Υπευθύνου Πληροφοριών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Μη χάσετε καμία ευκαιρία από την εταιρία G4S.

Δημιουργήστε μια ειδοποίηση για να λαμβάνετε στο email σας θέσεις εργασίας που ταιριάζουν στις δεξιότητές σας.

Θέλω να λαμβάνω όμοιες θέσεις στο email μου
Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με