Για εργοδότες
ΕΡΓΑΤΗΣ

H ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

 

ΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

 

Ο υποψήφιος θα έχει σαν κύριες  αρμοδιότητες:

  • Φορτοεκφόρτωση ενσακισμένων εμπορευμάτων
  • Ενσάκιση εμπορεύματος σε αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής
  • Διαχείριση χώρων εναπόθεσης εμπορευμάτων (τακτοποίηση, καθαριότητα κ.α.)

 Απαιτούμενα προσόντα:  

  • Σοβαρή, ευχάριστη και συνεργάσιμη προσωπικότητα.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ
Θεσσαλονίκη
28 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση