Η θέση Υπάλληλος για τηλεφωνικές παραγγελίες- φαρμακουπάλληλος έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα

Υπάλληλος για τηλεφωνικές παραγγελίες- φαρμακουπάλληλος από την εταιρεία ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

Αδιάφορο
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρία ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., εταιρία του Ομίλου Lelos Group (το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο φαρμακαποθηκών -www.lelosgroup.gr) που κατέχει ηγετική θέση στο Ελληνικό Φαρμακευτικό Κανάλι Διανομής, επιθυμεί να προσλάβει στην έδρα της στην Θεσσαλονίκη 

Υπάλληλο για τηλεφωνικές παραγγελίες- φαρμακουπάλληλο (ΚΩΔ.:ΤΗΛΕΦ.09/2019) 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
 • Τηλεφωνική καταχώρηση παραγγελιών από πελάτες- φαρμακεία
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών
 • Ενημέρωση πελατών για ελλείψεις και νέα προϊόντα
 • Ικανότητα προώθησης τηλεφωνικών προσφορών   

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 • Απαραίτητα προσόντα:
  • η γνώση Η/Υ και η γρήγορη πληκτρολόγηση
  • η γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • ευγένεια και ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
 • Επιθυμητό προσόν η προϋπηρεσία σε φαρμακείο (φαρμακουπάλληλος)  ή φαρμακαποθήκη και η γνώση των φαρμάκων  
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προσήλωση σε στόχους

ΠΑΡΟΧΕΣ: 
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος ο κάθε υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και τον Γ.Κ.Π.Δ.  (Ε.Ε. 2016/679) στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει στην κατοχή της Vitafarm υπ’ ευθύνη του υποψηφίου με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κάλυψη άλλη θέσης, για την οποία κρίνεται, κατά την επεξεργασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. Η Vitafarm μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της. Η Vitafarm ενημερώνει τους υποψηφίους ότι θα διατηρήσει στη βάση δεδομένων της τα βιογραφικά σημειώματα που της αποστέλλονται, για χρονικό διάστημα ενός έτους για την κάλυψη πιθανών μελλοντικών  αναγκών της σε ανθρώπινο δυναμικό. Κάθε υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του ν. 2472/1997.

Κωδικός αναφοράς

ΤΗΛΕΦ.09/2019

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με