Για εργοδότες
Software Engineer - C# .NET or ASP.NET (e-Health Sector) Thessaloniki
Υπηρεσίες Λογισμικού και Πληροφορικής
18 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
18 μέρες πριν

About Sigmasoft S.A.

Sigmasoft S.A. is an innovative software development company providing state-of-the-art software solutions and services for the e-Health &  e-Government Sector.

What You Will Be Doing

You will be working with our team of talented software engineers to create innovative digital Health and medical software systems.

Experience You Will Need to Succeed

 • BSc in Computer Science or related field
 • Knowledge of using .NET WinForms Framework
 • Knowledge of C#
 • Knowledge of SOAP/Rest APIs
 • Knowledge of Microsoft SQL Server
 • Familiarity with Entity Framework will be considered as a plus
 • Knowledge of LINQ will be considered as a plus
 • Knowledge of DevExpress controls will be considered as a plus
 • Knowledge of Multithreading/Asynchronous programming will be considered as a plus

Personal skills we are looking for

 • Excellent communication skills
 • Excellent analytical, problem solving and troubleshooting abilities
 • Solid organizational skills and focus on accuracy and attention to detail
 • Able to work independently or as part of a team
 • Detail oriented, maintaining the highest quality work standards
 • Enjoy working within agile/scrum-based team
 • Great energy level and enjoy working in full software development lifecycle, from concept and design to testing.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Software Engineer - C# .NET or ASP.NET (e-Health Sector) Thessaloniki
Θεσσαλονίκη
18 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση