Για εργοδότες
Full Stack Developer - Angular & Java Spring Boot (e-Health Sector) Athens
Υπηρεσίες Λογισμικού και Πληροφορικής
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν 17 μέρες
Ημ. ανάρτησης
πριν 17 μέρες

About Sigmasoft S.A.

Sigmasoft S.A. is an innovative software development company providing state-of-the-art software solutions and services for the e-Health &  e-Government Sector.

What You Will Be Doing

You will be working with our team of talented software engineers to create innovative e-Health software systems and solutions.

Experience You Will Need to Succeed

 • BSc or MSc in Computer Science or equivalent
 • Knowledge of JavaScript or AngularJS
 • Knowledge of Typescript will be considered as a plus
 • Knowledge of relational databases will be considered as a plus.
 • Strong knowledge of Java
 • Knowledge of Spring Framework will be considered as a plus.
 • Knowledge of PL/SQL programming, will be considered as a plus

 Personal skills we are looking for

 • Excellent communication skills
 • Excellent analytical, problem solving and troubleshooting abilities
 • Solid organizational skills and focus on accuracy and attention to detail
 • Able to work independently or as part of a team
 • Detail oriented, maintaining the highest quality work standards
 • Enjoy working within agile/scrum-based team

What we offer

 • Competitive base salary
 • Private medical insurance coverage
 • Full-time long-term co-operation
 • Outstanding on the job training opportunities
 • Outstanding working environment
 • Outstanding career opportunities
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Full Stack Developer - Angular & Java Spring Boot (e-Health Sector) Athens
Αθήνα
πριν 17 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση