Η θέση SENIOR ADVISOR – RISK ADVISORY – RISK MODELLING & VALIDTATION - FRM έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα

SENIOR ADVISOR – RISK ADVISORY – RISK MODELLING & VALIDTATION - FRM από την εταιρεία Deloitte

Τελευταία ημέρα για να κάνετε αίτηση
Πλήρης Απασχόληση
Αθήνα

Περιγραφή Θέσης

YOUR OPPORTUNITY
What Impact will you make?
 
We are currently seeking for passionate and driven risk specialists with exceptional analytical skills to become part of our dynamic Risk Advisory team in our offices in Athens.
 
We are looking to recruit Senior Advisors to join our Risk Modelling & Validation team. Financial Risk Management (FRM) practice is a rapidly growing area with an increased focus from the regulators and across the industry. We offer to our clients comprehensive solutions to industry wide challenges, including but not limited to Model Development, Model Validation, Model Performance Monitoring and Model Risk Management.
 
If you are ready to take your career to the next level in a challenging international environment, focusing on continuous learning and dynamic teamwork, both in Greece and abroad, you are ready for Deloitte!

 
YOUR ROLE AND RESPONSIBILITIES
Deloitte is a leading provider of risk advisory services including risk modelling and validation services and therefore offers a wide range of project types and the opportunity to work on high profile projects and clients that are leaders in the industry.
 
Your role as Senior Advisor will focus on quantitative risk engagements focus on both Pillar I (credit, and Pillar II risk aspects. Your other responsibilities will include:
 • Provide insights and innovative thinking on model development engagements through leveraging industry knowledge, deep understanding regulatory requirements and market leading practices
 • Ensuring that the models are fit for purpose for their designated use and meets regulatory expectation and industry best practice
 • Supporting activities to ensure compliance with risk policy and model risk frameworks
 • Producing clear and well-presented analysis on all aspects of model performance
 • Interfacing with a range of stakeholders, including clients and Deloitte network
 • Managing junior members of the team

Απαραίτητα Προσόντα

OUR REQUIREMENTS
 
We are looking for candidates qualified to postgraduate degree level in a numerate discipline with a proven track record in data driven analysis and statistical or mathematical modelling. You will have a background in banking or financial services, and experience of risk management systems, impairment methodologies and processes in a retail and wholesale banking environment.
Successful applicants will be/have:
 • At least 2 to 3 years of relevant working experience in credit risk management, development and validation of internal models (e.g. IRB, IFRS9 e.tc.), data analyses and model risk management;
 • Deep understanding of Probability of Default (PD) / Loss Given Default (LGD) / Exposure at Default (EAD) models’ mechanics;
 • Knowledge of Pillar II models will be considered an asset;
 • Broad understanding of the regulatory environment and its implications on financial institutions;
 • Ability to translate complex topics into simple and easily understood concepts to clients and colleagues;
 • Commercially skilled and capable of advising clients based on your technical expertise;
 • Excellent programming skills in SQL,SAS, Python and/or R;
 • Strong team players who get energized by working with professionals in his/her own field of expertise, but also by collaborating with other Deloitte functions;
 • Project management and good report writing skills;
 • Experience in stakeholder and client management;
 • Fluent in English
   
ABOUT RISK ADVISORY
 
At Deloitte, we work with clients across many industries to flag, analyze, evaluate and manage strategic and operational risks while seeking opportunities to create value by solving the most demanding business challenges in today’s evolving and volatile risk environment. Businesses across the world rely on Deloitte for advice and direction when evaluating these risks. We recognize the importance of mitigating risk – and the opportunities taking the right decisions can create for our clients.
 
Our distinctive combination of specialist skills, pioneering technology, industry expertise characterized our team who help our client to build effective risk strategies in the following areas:
 
Cyber risk services: At Deloitte, we believe cyber confidence is possible. We consult with organizations to define their cybersecurity resilience helping prevent, detect and respond to cyberattacks. We call this approach being secure, vigilant and resilient.
 
Strategic & Reputation Risk: Help organizations identify and manage the risks that are most impactful to the long-term success of the c-suite and board. Starting with helping organizations and boards gain insight into the requirements and expectations of best-in-class corporate governance, areas of focus include: holistic enterprise risk management; assessing, managing and exploiting the impacts of marketplace disruption and innovation; anticipating and managing risks that impact an organization’s brand and reputation; anticipating, responding to and recovering from crisis events; and gaining insight and assurance relating to corporate sustainability programs.
 
Regulatory Risk: Help organizations manage the full life-cycle of regulatory risk, including: the development of strategies, structures and processes to anticipate and adapt to changes in the regulatory environment; design, assess, and transform the process, controls, and infrastructure needed to address the wide variety of specific regulations and regulatory risks; and respond to specific breakdowns in their regulatory compliance programs.
 
Financial Risk: Help organizations manage their financial risk areas by helping design and implement governance, processes, models, data, technology, and reporting, including full transaction life-cycle support. Our practitioners combine focused experience, deep technical knowledge, leading industry expertise, and a thorough understanding of regulatory requirements with the goal of helping clients enhance transparency, efficiency, effectiveness, compliance, and financial integrity on a sustained basis.
 
Operational Risk: Help organizations transform the ways in which they leverage people, third-party relationships, technology, data, business processes, and controls to address their operational risks and elevate business performance. The practice assists organizations in developing integrated, strategically aligned risk management solutions that allow organizations to make optimized business decisions and drive them towards being a truly Risk Intelligent enterprise.
 
ABOUT DELOITTE
Our services
Deloitte offers integrated services that include Audit, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax and Legal. Our approach combines insight and innovation from multiple disciplines with global business and industry expertise to help our clients excel anywhere in the world. We deliver outstanding impact on the reputation and success of our clients, in Greece and globally. In pursuing this we contribute to a sustainable and prosperous society, and are firm believers in the positive impact business can and should have on the world it operates within.
 
Our purpose
We are led by a purpose, to make an impact that matters with clients, people and society. This purpose defines who we are and what we stand for. It's not about being the biggest. It’s about being the first choice for the largest and most influential clients, and the first choice for the best talent.
 
Our values
At Deloitte we foster a collaborative culture where talented individuals can produce their best work. We value innovative thinking, diverse insights and a genuinely distinctive level of customer service through our expertise and professionalism. We value difference, with respect at the heart of our inclusive culture.
 
Our talent experience
From day one at our firm, practitioners are part of a community. Our development and career progression framework will help them develop the skills and capabilities to succeed. The wellness of our people and the ability to offer agile working arrangements is at the center of our unique talent experience. We create a workplace that encourages collaboration, creativity, inclusiveness to ensure our staff are supported, encouraged and feel a sense of purpose and meaning in what they do each day.
 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.
 
Deloitte Certified Public Accountants S.A., Deloitte Business Solutions S.A., Deloitte Business Process Solutions Societe Anonyme for the Provision of Accounting Services and Deloitte Alexander Competence Center S.A. are the Greek member firms of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). “Deloitte Certified Public Accountants S.A.” provides audit and risk advisory services, “Deloitte Business Solutions S.A.” financial advisory, tax and consulting services and “Deloitte Business Process Solutions Societe Anonyme for the Provision of Accounting Services” accounting outsourcing services. “Deloitte Alexander Competence Center S.A.” based in Thessaloniki is a center of innovation providing financial advisory, tax, consulting and risk advisory services. “Koimtzoglou-Bakalis-Venieris-Leventis & Associates Law Partnership” ("KBVL Law Firm") is a Greek law partnership qualified to provide legal services and advice in Greece.
 
Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 286,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com.
 
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
 
© 2019. For information, contact Deloitte Greece.
 
 
All applications will be treated in strict confidence.

Κωδικός αναφοράς

GR042019-165361

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με