Η θέση Deloitte Salesforce Bootcamp @Thessaloniki έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα

Deloitte Salesforce Bootcamp @Thessaloniki από την εταιρεία Deloitte

Αδιάφορο
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή Θέσης

What Impact will you make?

YOUR OPPORTUNITY


Are you ready to become a Salesforce Ninja?

Following the successful completion of the 1st Salesforce Bootcamp in March 2019, that led to the hiring ofmore than 80% of the participants, we are excited to launch the 2nd Salesforce Bootcamp in Thessaloniki.
Take part in our Cloud courses for Developers and join our fast-growing Salesforce Team to develop innovative cloud-based solutions in an environment where the world of business, creativity and technology intersect. 
If you are a grad student or a new graduate looking for a cool opportunity, apply now to participate in our 4-weeks coding deep-dive training on Salesforce, the #1 enterprise cloud platform globally.

The Deloitte Salesforce Bootcamp will take place in October 2019 at Deloitte Alexander Competence Center’s premises in Thessaloniki, it’s full time (Mon-Fri 9:00/18:00) and completely free for you.

During the Bootcamp, you’ll have the chance to demonstrate your ability to handle practical use cases and technical exercises with the help of our tech experts.
Upon completion of the training program, based on your performance you will have the chance to obtain your Salesforce Developer Certification and have the opportunity to join our team with a permanent contract!

We are looking for brilliant coders ready to deliver next-generation Salesforce solutions!

OUR REQUIREMENTS

You are the perfect candidate to apply if you fulfil the following criteria:
 • Own a degree from a University or Technological Educational Institution (already graduated or expected to graduate within 2019) in Computer Science, Software Engineering or similar technical course of study
 • Good understanding of the software lifecycle and problem solving skills
 • Knowledge of one of the following programming languages: Java (or another object oriented language), Javascript, Python.
The following are a plus: Angular, Node.js, React Native, Vue.JS
 • Strong oral and written communication skills in Greek and English. Italian language would be a plus
 • Proactivity, genuine enthusiasm and curiosity, teamwork attitude 
 • Embrace Diversity & Inclusion Culture
 • Military obligations fulfilled 
 • Enjoying traveling and working abroad 
 • Availability to work full time with a permanent contract at the Deloitte office in Thessaloniki from November 2019

Unleash your passion for coding and show us that you have what it takes to become part of our team!

ABOUT CONSULTING
 
Three core competency areas make up our Consulting service line:
 • Technology
 • Strategy & Operations
 • Human Capital
We exist to solve complex problems
 
Our consultants are renowned for their straightforward approach to solving some of the world’s largest and most complex business challenges. Each member of our Consulting team is energized by the challenge a seemingly inscrutable problem presents. Our distinctiveness lies in our refusal to accept a problem at face value - we draw on the depth of our shared insight to ask the right questions, and it’s these questions that uncover answers - answers with impact.
 
We are committed to collaboration
 
Our role is to unlock potential for growth and innovation. We believe this requires real collaboration – with our own networks and with our clients. It is why we commit to truly getting under the skin of our client’s needs, developing a full appreciation for their environment, goals and ambitions. We are also unafraid to challenge.  In so doing, we build long-term and trusted affinities.
 
We create long-term, sustainable impact
 
We often work hand-in-hand with our clients to help find the right solution and to help apply that solution. Our aim is to leave behind ambassadors who are equipped to continue the transformation we began. For us, it is about embedding sustainable change, allowing the impact of our insight to be felt for a long time to come.
 
ABOUT DELOITTE
 
Our services

Deloitte offers Global professional services that include Audit, Risk Advisory, Tax, Consulting and Financial Advisory. Our approach combines insight and innovation from multiple disciplines with global business and industry expertise to help our clients excel anywhere in the world.
 
We deliver outstanding impact on the reputation and success of our clients, in Greece and globally. In pursuing this we contribute to a sustainable and prosperous society, and are firm believers in the positive impact business can and should have on the world it operates within.
 
Our Purpose
 
Our purpose, “To make an impact that matters for our clients, our people and society “- defines who we are and what we stand for. This is not about size; it is about being the first choice. The first choice for the largest and most influential clients and the first choice for the best talent.
 
Our values
 
At Deloitte, we foster a collaborative culture where talented individuals can produce their best work. We value innovative thinking, diverse insights and a genuinely distinctive level of customer service through our expertise and professionalism.
 
We value difference, with respect at the heart of our inclusive culture.
 
Our talent experience
 
From day one at our firm, practitioners are part of a community. Our development and career progression framework will help them develop the skills and capabilities to succeed. The wellness of our people and the ability to offer agile working arrangements is at the centre of our unique talent experience. We create a workplace that encourages collaboration, creativity, inclusiveness to ensure our staff are supported, encouraged and feel a sense of purpose and meaning in what they do each day.
 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL"), its global network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global") and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.
Deloitte Certified Public Accountants S.A., Deloitte Business Solutions S.A., Deloitte Business Process Solutions Societe Anonyme for the Provision of Accounting Services and Deloitte Alexander Competence Center S.A. are the Greek member firms of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL"). “Deloitte Certified Public Accountants S.A." provides audit and risk advisory services, “Deloitte Business Solutions S.A." financial advisory, tax and consulting services and “Deloitte Business Process Solutions Societe Anonyme for the Provision of Accounting Services" accounting outsourcing services. “Deloitte Alexander Competence Center S.A." based in Thessaloniki is a center of innovation providing financial advisory, tax, consulting and risk advisory services. “Koimtzoglou-Leventis & Associates Law Partnership" ("KL Law Firm") is a Greek law partnership qualified to provide legal services and advice in Greece.
Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 286,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com.
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte network") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
© 2019. For information, contact Deloitte Greece.

Κωδικός αναφοράς

Salesforce Bootcamp@Thessaloniki

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με