Η θέση Υπεύθυνος / Υπεύθυνη Διαγνωστικού Κέντρου έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα

Υπεύθυνος / Υπεύθυνη Διαγνωστικού Κέντρου από την εταιρεία Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Πλήρης Απασχόληση
Αθήνα

Περιγραφή Θέσης

Ο Όμιλος εταιριών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας,  στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του επιθυμεί να προσλάβει

Υπεύθυνο/η Διαγνωστικού Κέντρου

(Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας)

(κωδ: Υ-ΠΦΥ 01/19)

 Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος θα αναλάβει:

Αρμοδιότητες/Καθήκοντα:

 • Την οργάνωση, τον συντονισμό και την εποπτεία του Προσωπικού, καθώς και των Ιατρών της Μονάδας, για την αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση  των πελατών/επισκεπτών.
 • Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των διαδικασιών για την ομαλή λειτουργία της Μονάδας.
 • Την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των νέων εργαζομένων.
 • Τη διαχείριση και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων.
Απασχόληση σε σπαστό ωράριο (πρωί – απόγευμα σε σταθερή  βάση).

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ή αντίστοιχο του εξωτερικού.
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας ή στον ευρύτερο χώρο της υγείας.
 • 3-5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση στο χώρο της υγείας.
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, εμπειρία ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα.
 • Γνώσεις Η/Υ.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.


Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών & παροχών.
 • Άριστες συνθήκες εργασίας.
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.


Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr


Κωδικός αναφοράς

Υ-ΠΦΥ 01/19

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με