Η θέση ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από την εταιρεία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ

5 ημέρες για να κάνετε αίτηση
Πλήρης Απασχόληση
Kryonerio

Περιγραφή Θέσης

Η Γευσήνους είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες συστηματικής εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα και καλύπτει επισιτιστικές ανάγκες βιομηχανικών εταιριών, εταιριών παροχής υπηρεσιών, νοσοκομειακών μονάδων, εκπαιδευτικών οργανισμών κ.λπ.

ζητά


Συντηρητή Εγκαταστάσεων & Η/Μ Εξοπλισμού

για την Μονάδα Παραγωγής στο Κρυονέρι Αττικής


Σκοπός:

Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία, επίβλεψη και συντήρηση του εξοπλισμού (εσωτερικού/εξωτερικού), των κτιριακών εγκαταστάσεων (κτίριο, H/M εγκαταστάσεις και συστήματα) και των μηχανών (γραμμή συσκευασίας κλπ) της Μονάδας Παραγωγής.

Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Παραγωγής Εργοστασίου και στον Γενικό Διευθυντή.


Αρμοδιότητες:

·  Επιβλέπει την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης και επισκευής για τη διασφάλισή της

·  Προετοιμάζει το εβδομαδιαίο πλάνο συντήρησης, κατανέμει εργασίες και εποπτεύει το προσωπικό συντήρησης

·  Προγραμματίζει και διενεργεί προληπτικές συντηρήσεις σύμφωνα με το προκαθορισμένο πλάνο

·  Διεξάγει επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό να διασφαλίσει ότι είναι συμβατά με τα πρότυπα ασφάλειας καθώς και για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων

·  Εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα των συστημάτων εξαερισμού, ψύξης, θέρμανσης, υδραυλικών εγκαταστάσεων κλπ και πραγματοποιεί τις επισκευές τους όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο

·  Ελέγχει τα συστήματα συναγερμών και φροντίζει τη συντήρησή τους σύμφωνα με τα δοσμένα χρονοδιαγράμματα

·  Είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής μονάδας και των περιφερειακών τμημάτων

·  Αντιμετωπίζει και επιλύει βλάβες του εξοπλισμού και των μηχανών κατά την παραγωγική διαδικασία

·  Εξασφαλίζει την τήρηση των προτύπων ποιότητας και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

·  Διατηρεί αρχείο καταγραφής βλαβών και συντηρήσεων στο ειδικό λογισμικό που διαθέτει η εταιρεία

·  Συμμετέχει σε νέα projects για τη βελτίωση ή τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων

·  Συμμετέχει στη σύνταξη προϋπολογισμού του τμήματος και διασφαλίζει την τήρηση του

·  Παρακολουθεί, ελέγχει και να βελτιώνει όλα τα λειτουργικά κόστη και τους δείκτες απόδοσης που σχετίζονται με τον τομέα ευθύνης του

·  Συνεργάζεται και κατευθύνει τα εξωτερικά συνεργεία και τους εργολάβους


Προφίλ Υποψηφίων:

·  Δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ΑΕΙ ή ΤΕΙ

·  Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε βιομηχανία, εμπειρία σε μονάδα παραγωγής τροφίμων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

·  Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

·  Άριστη χρήση Η/Υ, εμπειρία σε standard Autocad (CAD) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

·  Δυνατότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων εγκατάστασης και συστημάτων του κτιρίου

·  Παρακίνηση από το αποτέλεσμα, ανάληψη πρωτοβουλιών και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

·  Αποτελεσματικές δεξιότητες διαχείρισης ανθρώπων

·  Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και προσωπικότητα προσανατολισμένη στην ομάδα

·  Καλές ικανότητες σχεδιασμού και οργάνωσης

·  Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση και αυστηρές προθεσμίες


Η εταιρία προσφέρει:

·  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

·  Εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό, ταχέως αναπτυσσόμενο και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον

·  Συνεχόμενη εκπαίδευση

·  Προοπτικές εξέλιξης & ανάπτυξης σε μια διοικητική θέση ενός από τους πλέον επιτυχημένους Ομίλους στα ΒαλκάνιαΚωδικός αναφοράς

n/a

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με