Η θέση Εσωτερικός Ελεγκτής έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα

Εσωτερικός Ελεγκτής από την εταιρεία Βιομηχανία Τροφίμων

2 ημέρες για να κάνετε αίτηση
Πλήρης Απασχόληση
Αθήνα

Περιγραφή Θέσης

Βιομηχανία στο χώρο των τροφίμων εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αναζητά

Εσωτερικό Ελεγκτή

Η θέση αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας και έχει ως κύριο στόχο  την συμμόρφωση της εταιρίας με την υφιστάμενη νομοθεσία και την υποστήριξη στην επίτευξη των στόχων μέσω μιας συστηματικής και επιστημονικής προσέγγισης σχετικά με την διαχείριση των κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών της εταιρικής διακυβέρνησης.


Κύριες Αρμοδιότητες 
 • Σχεδιάζει και διασφαλίζει την έγκαιρη υλοποίηση του ετήσιου πλάνου ελέγχου και παρέχει τις σχετικές αναφορές
 • Ελέγχει την τήρηση των  εταιρικών διαδικασιών και εισηγείται αλλαγές σε συνεργασία με τους επικεφαλής των τμημάτων
 • Αξιολογεί τα υπάρχοντα συστήματα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης και προτείνει βελτιώσεις 
 • Εξετάζει τις επιμέρους λειτουργίες της εταιρίας ως προς την αποτελεσματικότητα τους 
 • Συνεργάζεται με εξωτερικούς συμβούλους σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
 • Συμμετέχει σε ομάδες έργου με αντικείμενο σχετικό με τα καθήκοντα του

Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου με κατεύθυνση Οικονομικά/Λογιστική/Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • 6-7 έτη εργασιακή εμπειρία σε θέση Εσωτερικού Ελέγχου ιδανικά σε βιομηχανία τροφίμων
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη, επικοινωνία, πρωτοβουλία 
 • Επαγγελματικές πιστοποιήσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση MS Office 
 • Επιθυμητή γνώση SAP

Κωδικός αναφοράς

Εσωτερικός Ελεγκτής

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με