Πρακτική Άσκηση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η PlegmaNet συνεχίζοντας τη δράση της στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, προσφέρει τη δυνατότητα σε τελειόφοιτους ΤΕΙ/ΙΕΚ να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην εταιρεία μας.

Το πρόγραμμα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης στην εταιρεία μας απευθύνεται σε τελειόφοιτους ΤΕΙ/ΙΕΚ σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, Λογιστικής και Πληροφορικής.


Οι ανοιχτές θέσεις πρακτικής άσκησης είναι:

  • Back office assistant
  • Assistant accountant
  • Operating Coordinator (υπάλληλος γραφείου & rotation σε όλες τις υποστηρικτικές θέσεις στην εταιρεία)


Προφίλ υποψηφίου

  • Τελειόφοιτος ΤΕΙ/ΙΕΚ με κατεύθυνση:
Διοίκησης και Οικονομίας
Λογιστικής
Πληροφορικής
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Άριστες γνώσεις Η/Υ
  • Απαραίτητο δικαίωμα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης


Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης υπάρχει η προοπτική διατήρησης και εξέλιξης της θέσης σε πιο σύνθετους ρόλους.

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την αλήθεια, ακρίβεια και το περιεχόμενο των στοιχείων ή/και εγγράφων. Η εταιρεία συλλέγει βιογραφικά με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των προσόντων των υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων εργασίας της. Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψήφιου, τα προσωπικά δεδομένα του διατηρούνται για 12 μήνες και στη συνέχεια καταστρέφονται. Η Εταιρεία μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα του όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.


 About Us
Η εταιρία PlegmaNet ιδρύθηκε το 2009 και από τον Ιούνιο του 2010 δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων επικοινωνίας στο πλαίσιο ενός σύγχρονου, τηλεφωνικού κέντρου. Η PlegmaNet έχει έως τώρα σχεδιάσει και φέρει εις πέρας με επιτυχία προωθητικές ενέργειες εταιρειών τηλεπικοινωνιών, εταιρειών εναλλακτικών παρόχων ενέργειας, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των παροχών υγείας, επιτυγχάνοντας την ανάπτυξη και προώθηση των υπηρεσιών τους.

Αν έχεις διάθεση για δουλειά και θέλεις να ενταχθείς άμεσα σε μια πετυχημένη ομάδα, και σε μια εταιρεία που συνεχώς εξελίσσεται τόσο αυτή όσο και οι εργαζόμενοι της, τότε είσαι ο κατάλληλος υποψήφιος για εμάς.

Κάνε την αίτηση σου τώρα και γίνε μέλος της πιο αξιόπιστης ομάδας!

Δείτε Όμοιες Θέσεις