Η Οδός Κεντρικής Ελλάδος, ή Κεντρική Οδός είναι η εταιρία που έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση του έργου Παραχώρησης  «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος – Ε65».

Ως θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Κεντρική Οδός συνδυάζει απόλυτη γνώση της ελληνικής πραγματικότητας με τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση.

Έχοντας αναλάβει ένα έργο πνοής συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δις ευρώ, στρατηγικός στόχος της Κεντρικής Οδού είναι η δημιουργία σύγχρονων, αυτοκινητοδρόμων, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, θα διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Πρωταρχική μας δέσμευση είναι η ασφαλής και ταχύτατη μετακίνηση για όλους τους Έλληνες πολίτες, σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

 

Αυτό το έργο των 231 χλμ. συνολικά, είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας και αφορά στην κατασκευή του αυτοκινητόδρομου κεντρικής Ελλάδος (Ε65), από τον ημικόμβο με Π.Α.Θ.Ε. στο ύψος του Α.Κ. Θερμοπυλών έως τον ανισόπεδο κόμβο με Εγνατία οδό μετά την Οξύνεια (συνολικό μήκος 174 χλμ.), καθώς και στη διαχείριση και συντήρηση του τμήματος της Π.Α.Θ.Ε. από τη Σκάρφεια μέχρι τις Ράχες (συνολικό μήκος 57 χλμ.).Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.kentrikiodos.gr
Επιβλέπων Mηχανικός Συντήρησης & Κυκλοφορίας Τομέα Αυτοκινητοδρόμου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Περιοχή εργασίας:
Αποδοχές (χωρίς bonus):
Άλλες αμοιβές:
Σχέση εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Κωδικός Αγγελίας:

Επιβλέπων Mηχανικός Συντήρησης & Κυκλοφορίας Τομέα Αυτοκινητοδρόμου – Ε65

(Έδρα Θέσης: Σοφάδες Καρδίτσας)


Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας και θα παρέχει υποστήριξη και επίβλεψη σε όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται στον αυτοκινητόδρομο, συντονίζοντας τις αντίστοιχες ομάδες και συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της κυκλοφορίας & την συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου. Η θέση θα έχει έδρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην περιοχή των Σοφάδων (Καρδίτσα).

 

Αρμοδιότητες Ρόλου

 • Εποπτεύει τις ομάδες περιπόλων και επέμβασης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων διαχείρισης κυκλοφορίας  και συντήρησης στο πεδίο.
 • Συντονίζει τις απαραίτητες επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας και την καθοδήγηση της διοίκησης του τμήματος.
 • Συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις εργασίες χειμερινής συντήρησης που αφορούν την υποδομή του αυτοκινητοδρόμου και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.
 • Εποπτεύει τις επεμβάσεις συντήρησης και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των υπεργολάβων συντήρησης στο πεδίο, παρακολουθώντας την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους.
 • Κατευθύνει τις ενέργειες και τις επεμβάσεις ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων και τον αποτελεσματικό συντονισμό των ομάδων επέμβασης του αυτοκινητοδρόμου.
 • Πραγματοποιεί επιθεωρήσεις διαχείρισης κυκλοφορίας και συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με τις διαδικασίες ποιότητας της εταιρείας και συντάσσει σχετικές αναφορές των εκτιμήσεων φθορών στον αυτοκινητόδρομο.
 • Δημιουργεί αναφορές προόδου των ενεργειών συντήρησης για τον τομέα του, παρέχοντας στοιχεία στη Διοίκηση του τμήματος, αναφορικά με το σύνολο των παρεμβάσεων συντήρησης και τα θέματα οδικής ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (π.χ. εκπροσώπους της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής), εξασφαλίζοντας την ομαλή συνεργασία κατά τη διάρκεια των ενεργειών λειτουργίας και συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο.Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού ή Τοπογράφου Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Μεταπτυχιακό στην ανάλογη κατεύθυνση ή τη διαχείριση έργου θα θεωρηθεί προσόν
 • Τουλάχιστον 8 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε δημόσια έργα ή κατασκευή οδικών δικτύων κατέχοντας εποπτικό ρόλο, εργασίες χειμερινής συντήρησης, στη διοίκηση ομάδων στο πεδίο, διαχείριση υπεργολάβων και προετοιμασία αναφορών
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Καλή γνώση Autocad & MS ProjectΟ/Η υποψήφιος/α  θα πρέπει να διαθέτει:

 • Αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα
 • Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση
 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προθεσμιών
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα


Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης ΕΜ-0819 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Πατήστε εδώ για να στείλετε με Email το βιογραφικό σας], ή στο fax 210 3447499.Δείτε Όμοιες Θέσεις