Πάροχος Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ενέργειας

Η WATT+VOLT είναι εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Είναι αμιγώς Ελληνική και αποτελεί μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη, καινοτόμο και κερδοφόρα εταιρεία που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες (Ιnternet Of Things ) σε ένα ευρύ φάσμα πελατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Από το 2011, η WATT+VOLT κατέχει Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την ελληνική αγορά ενέργειας ενώ το 2015 απέκτησε Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Με θυγατρικές εταιρείες που εντάσσονται στον Όμιλο Εταιρειών WATT+VOLT και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, η WATT+VOLT επεκτείνει διαρκώς τις δραστηριότητές της σε πολλαπλούς τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Customer Care Representatives

Η WATT+VOLT είναι ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενέργειας με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Σ' έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς, βασικός στόχος της WATT+VOLT είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της με αφοσίωση, αποτελεσματικότητα και ευελιξία, και για να τον πετύχει επενδύει στις δεξιότητες του έμπειρου προσωπικού της και στη συστηματική έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο δυναμικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η WATT+VOLT αναζητά: Customer Care Representatives

RESPONSIBILITIES

 • Διαχείριση εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων πελατών με σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση των αιτημάτων τους
 • Καταγραφή και προώθηση των αιτημάτων των πελατών στα αρμόδια τμήματα προς επίλυση
 • Ενημέρωση των πελατών σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματός τους
 • Καθημερινός έλεγχος και διόρθωση στοιχείων του πελατολογίου βάσει των διαδικασιών της εταιρίας.


Requirements

 • Απολυτήριο λυκείου. Πτυχίo ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες καθώς και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία
 • Καλές γνώσεις χειρισμού MS Office
 • Αυτοπαρακίνηση και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ομαδικό πνεύμα


Benefits

 • Πλήρη Απασχόληση
 • Σταθερές Μηνιαίες Αποδοχές
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
 • Δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με βάση ειδικό προνομιακό τιμολόγιο της εταιρίας για τους εργαζομένους
 • Διαρκή εκπαίδευση πάνω στον τομέα ενέργειας
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα καινοτόμο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στην αξιοκρατία και τη σταθερότητα

Η Watt and Volt S.A. σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με την Eυρωπαϊκή και Eθνική νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

H Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη εδώ .