Υπάλληλοι για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Δε Διατίθεται • Αθήνα • 28/2/2018


JOB DESCRIPTION

Υπάλληλοι για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Το kariera.gr  αναζητά εκ μέρους Δικηγορικής εταιρείας-πελάτη του, υπαλλήλους για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών.


Περιγραφή θέσης:
Κύρια αρμοδιότητα αποτελούν οι εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις προς πελάτες για τη νομική διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, και την ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος, ακολουθώντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας.


Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρη Απασχόληση (8ωρο)
 • Σταθερές Μηνιαίες Αποδοχές 
 • Bonus βάσει απόδοσης
 • Διαρκή εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Εύκολη πρόσβαση μέσω ΗΣΑΠ

JOB REQUIREMENTS

Προσόντα Υποψηφίου:

 • Απόφοιτος Λυκείου / ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ
 • Καλές γνώσεις χειρισμού MS Office
 • Προηγούμενη εμπερία σε τηλεφωνικό κέντρο επιθυμητή

Δεξιότητες Υποψηφίου:

 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Πολύ καλες διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευελιξία ωραρίου

JOB SNAPSHOT
Employment Type: Πλήρης Απασχόληση
Job Type: Πλήρης Απασχόληση
Education: Λύκειο
Experience: Αδιάφορο
Manages Others: Αδιάφορο
Required Travel: Κανένα
Job ID: collect
COMPANY OVERVIEW

CareerBuilder
CareerBuilder’s mission is to empower employment, by striving to organize all the world’s human capital data and make it meaningful for society. Through constant innovation, unparalleled technology, and customer care delivered at every touch point, CareerBuilder helps match the right talent with the right opportunity more often than any other company. Over the last 20 years, we have been at the forefront of innovation in the recruitment space. From our earliest days as a pioneer in job board technology to our current leadership in HR software as a service, we have made it our business to empower companies and job seekers around the world.Δείτε Όμοιες Θέσεις