Domus

Domus - Recruitment

Περίληψη

Η DOMUS συμπλήρωσε 10 δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στην Ελληνική αγορά.

Η εταιρία ξεκίνησε σαν μία μικρή οικοτεχνία το 1916. Έκτοτε, ασχολήθηκε με την κατεργασία μετάλλων κατασκευάζοντας διάφορα καταναλωτικά ή βιομηχανικά προϊόντα. Το 1950, η εταιρία άρχισε την παραγωγή κλειδαριών και τη δεκαετία του ΄60 παρουσίασε στην Ελληνική αγορά τις πρώτες κλειδαριές ασφαλείας. Το 1988, πραγματοποίησε σημαντικό ύψος επενδύσεων για την παραγωγή του κυλίνδρου υψηλής ασφάλειας PROTON, ο οποίος σημείωσε μεγάλη επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το 1990, η DOMUS επελέγη από την παγκοσμίως γνωστή εταιρία υπολογιστών IBM να αναπτύξει την παραγωγή μίας νέου τύπου ευέλικτης βάσης για τον εφοδιασμό των οθονών των ηλεκτρονικών υπολογιστών της οι οποίοι παράγονται στην Σκοτία της Μεγάλης Βρετανίας. Ο στόχος επιτεύχθηκε με αποτέλεσμα από την εταιρία μας να προωθηθούν εκατοντάδες χιλιάδες κομμάτια από τα προϊόντα αυτά προς όλη την Ευρώπη με ευθύνη τήρησης των αυστηρών προδιαγραφών από την DOMUS και χωρίς να μεσολαβεί επανέλεγχός τους από την ΙΒΜ.

Η DOMUS εδώ και μερικά χρόνια έχει ξεκινήσει δυναμικά να δραστηριοποιείται στην αγορά συστημάτων υψηλής ασφάλειας με το διακριτικό τίτλο DOMUS SECURITY. Το τμήμα αυτό της εταιρίας διαθέτει πλήρη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας (συστήματα συναγερμού και παρακολούθηση αυτών) για σπίτια, συγκροτήματα γραφείων, καταστήματα, βιομηχανίες, αποθήκες πρεσβείες, τράπεζες κ.α..

Τέλος, η DOMUS είναι σήμερα η αδιαμφισβήτητα μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής Κλειδαριών και Συστημάτων Ασφάλειας στον Ελληνικό χώρο. Κατέχει την πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά με σημαντικό μερίδιο. Με τα τμήματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Ποιοτικού Ελέγχου βελτιώνει σταθερά την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων της, καλύπτοντας τις αυξανόμενες σημερινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες του καταναλωτή. Παράγει όλων των τύπων κλειδαριές, απλές ασφαλείας και υψηλής ασφαλείας για τις ξύλινες πόρτες. Είναι επίσης ο Leader της αγοράς στις κλειδαριές για τα κουφώματα σιδήρου, αλουμινίου και αναπτύσσει νέα προϊόντα για το χώρο των κουφωμάτων αλουμινίου. Τα προϊόντα DOMUS προτιμώνται για την άριστη και σταθερή ποιότητά τους , την καλή οργάνωση διανομής και το άψογο service.

Η DOMUS έχει μία μεγάλη παράδοση στις Εξαγωγές. Ασχολείται πάνω από 30 χρόνια με σταθερή πελατεία, ορισμένα δε προϊόντα της κατέχουν την θέση του LEADER σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Το 30% περίπου της βιομηχανικής παραγωγής της εταιρίας εξάγεται.

Σήμερα η DOMUS με περισσότερα από 500 είδη που παράγει και εμπορεύεται στην Ελλάδα και το Εξωτερικό καλύπτει κάθε απαίτηση στο χώρο της ασφάλειας, παρέχοντας στον καταναλωτή της δυνατότητα να επιλέγει αυτό που χρειάζεται, προσαρμοσμένο στην αισθητική και τις δυνατότητές του.

Career Opportunities

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, μπορείτε να στείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα δηλώνοντας τον τομέα του ενδιαφέροντός σας.

διεύθυνση: Θηβών 208 - 210, 18233 Αγ. Ι. Ρέντης
τηλ: 210 4936202
φαξ: 210 4917247
email : personnel.b@domus.gr

Όλα τα Βιογραφικά Σημειώματα θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά.

Η δομή της εταιρίας

Η οργανωτική διάρθρωση της εταιρίας περιλαμβάνει τα Τμήματα/ Διευθύνσεις:

 • Οικονομική

 • Εμπορική

 • Προσωπικού

 • Έρευνας & Ανάπτυξης

 • Διασφάλισης Ποιότητας

 • Προγραμματισμού & Logistics

 • Αποθήκης/Διανομής

 • Τεχνικής Υποστήριξης Παραγωγής

 • Παραγωγής


Η παραγωγή βρίσκεται σε εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 4.000 τ.μ. και λειτουργεί μέσα από μηχανογραφημένο περιβάλλον. Τα τμήματα που περιλαμβάνει είναι: α) χυτηρίου, β) κοπής - διαμόρφωσης εξαρτημάτων χαλυβδοταινίας, γ) ενδιάμεσων φάσεων (διαμορφώσεις, συγκολλήσεις, συνδέσεις κ.λ.π.), δ) επιμεταλλώσεως, ε) κατασκευής κυλίνδρων υψηλής ασφάλειας, στ) συναρμολόγησης, ζ) συσκευασίας και η) αποθηκών.

Όλος ο ειδικός εξοπλισμός μελετάται και παράγεται από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας ή από συνεργαζόμενες εταιρίες πάντα με την επίβλεψη του Τεχνικού της Τμήματος.

Η μονάδα του εργοστασίου συνεργάζεται με πάνω από 10 υποκατασκευαστές, οι οποίοι εξυπηρετούν τις ανάγκες της παραγωγής.

Οι αξίες μας

Η DOMUS προσπαθεί καθημερινά να εμφυσήσει τις αξίες της στους εργαζομένους και αναμένει αυτές να επιβεβαιώνονται μέσα από την καθημερινή πρακτική στην εργασία. Συνοπτικά αυτές είναι :

 • η σύμπνοια του κάθε εργαζόμενου με τους εταιρικούς στόχους

 • η συνεργασία, η ομαδικότητα και οι θετικές συναδερφικές σχέσεις

 • η θετική συμβολή του καθενός μας στο εταιρικό κλίμα

 • η προθυμία, το ενδιαφέρον, η καταβολή προσπάθειας

 • η διαθεσιμότητα του εργαζόμενου σε περίπτωση ειδικών συνθηκών

 • η συνεισφορά σε θέματα που δεν εμπίπτουν στους κύριους τομείς ευθύνης του

 • η συμμετοχή στα κοινά, η κοινωνικότητα.Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι όχι μόνο αποδεκτά, αλλά να αποτελούν το «πιστεύω» του κάθε εργαζόμενου της DOMUS. Στόχος είναι το πρόσφορο εργασιακό κλίμα, με ανθρώπους ταιριαχτούς και με τους οποίους μπορούμε να συνεννοηθούμε, μέσα σε μία DOMUS της οποίας εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε το περιβάλλον και ορίζουμε την ταυτότητά της.

Benefits

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Η Domus δίνει δυνατότητες για ανάπτυξη σε κάθε εργαζόμενο προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης, κυρίως μέσω του εμπλουτισμού, του ενδιαφέροντος και της ποιοτικής αναβάθμισης της εργασίας του. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων κάλυψης των εργασιακών θέσεων που προκύπτουν στην Domus πρώτιστα μέσα από εσωτερική μετακίνηση. Παρέχονται:

 • Προγράμματα ένταξης νεοπροσληφθέντων

 • Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων

 • Συμμετοχή σε σεμινάρια εκπαιδευτικών φορέων

Διοίκηση της Απόδοσης Η Domus πιστεύει στην συστηματική αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων στοχεύοντας στην αναγνώριση και ανταμοιβή της υψηλής απόδοσης, αλλά και στον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών. Η αξιολόγηση της απόδοσης:
 • Γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια

 • Εστιάζει στις συμπεριφορές των ανθρώπων και στα αποτελέσματα.

 • Προσφέρει συνεχή διάλογο – ανατροφοδότηση σε όλη την διάρκεια του έτους.

Αμοιβές – Παροχές Η Domus πιστεύει στην προσωπική χρηματική αμοιβή βάσει της απόδοσης και της ατομικής αξιολόγησης. Οι προσωπικές χρηματικές αμοιβές εξαρτώνται:
 • από το προσωπικό ή ομαδικό αποτέλεσμα του εργαζόμενου

 • από την συνεργασιμότητά του μέσα στην ομάδα (Διεύθυνση / Τμήμα) που απασχολείται

 • από την συμμετοχή του στο αποτέλεσμα της εταιρίας

 • από το θετικό κοινωνικό του ρόλο σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους.

Η Domus σκέφτεται επίσης τις ανάγκες των εργαζομένων της και τους προσφέρει:
 • Δωρεάν ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης Ζωής και Νοσοκομειακής-Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

 • Βασικό μισθό μεγαλύτερο της συλλογικής σύμβασης

 • Εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος αμοιβών

 • Προνομιακή τιμολογιακή πολιτική σε όλα τα προϊόντα

Ο σκοπός μας

Η Επιχειρησιακή Στρατηγική

Η DOMUS έχει χαράξει επιχειρησιακή στρατηγική σύγχρονη και προσαρμοσμένη στα μέτρα μίας μεσαίας βιομηχανικής μονάδας που την καθιστούν ανταγωνιστική σε διεθνή επίπεδα.

Βάσει αυτής της στρατηγικής ερευνά συνεχώς τις ανάγκες της Ελληνικής και Ξένης αγοράς για να αναπτύξει νέα προϊόντα και να βελτιώσει τα υπάρχοντα. Αυτό το επιδιώκει μέσα από δημιουργική, ποιοτική και οργανωτική ευελιξία και όχι μόνο μέσα από ποσοτικές αυξήσεις συγκεκριμένων προϊόντων.

Για να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική η εταιρία προϋποθέτει την δημιουργική συνεισφορά όλου του ανθρώπινου δυναμικού και τον πλήρη συντονισμό των λειτουργιών της. Η συνένωση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας σε σχέση με την εταιρία, την εργασία, τους συναδέλφους και συνεργάτες και η σύνδεση προσωπικών και επιχειρησιακών στόχων αποτελούν την επιτυχία αυτής της στρατηγικής.

Τα προϊόντα μας

Η Domus διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων στους πελάτες της.

Προϊόντα για Ανοιγόμενες Πόρτες Αλουμινίου/ Σιδήρου
Γλωσσού
Κλειδαριές 3 Σημείων

Πόμολα & Ροζέτες

Προϊόντα για Συρόμενα Παράθυρα Αλουμινίου
Κλειδαριές Συρόμενων DSL
Κλειδαριές Συρόμενων Kliklok & Klikon
Συστήματα για Συρόμενα Passport
Κλειδαριές Συρόμενων Γάντζου

Προϊόντα για Ανοιγόμενα Παράθυρα Αλουμινίου
Σπανιολέτες & Κιτ
Σύρτες απλοί & μίας κίνησης
Μηχανισμοί ανοιγοανάκλισης

Κύλινδροι
Κύλινδροι Αδιάρρηκτοι Proton
Κύλινδροι υψηλής ασφαλείας Alfa
Κύλινδροι ασφαλείας Econ
Κύλινδροι με Πόμολο
Πασπαρτού

Προϊόντα Ξύλου
Κλειδαριές ασφαλείας
Κλειδαριές Μεσόπορτας – Καμαρόπορτας
Γρύλοι & Αεροπλανάκια

Τετράγωνες Κλειδαριές

Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας

Μη χάσετε καμία ευκαιρία από το Domus.

Δημιουργήστε μια ειδοποίηση εργασίας όταν η εργασία σας προσφέρει που ταιριάζουν με τις δεξιότητές σας.

Θέλω να λαμβάνω όμοιες θέσεις στο email μου
Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με

Θέσεις εργασίας της εταιρείας Domus

Όλες οι θέσεις