Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ

Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ - Recruitment

Περίληψη

Η εταιρία Β.Καυκάς Α.Ε. δραστηριοποιείται στην εμπορία Ηλεκτρολογικού Υλικού, Φωτισμού, Βιομηχανικού Υλικού και Κτιριακών Λύσεων. Ιδρύθηκε το 1975 έχοντας αποκτήσει σήμερα ηγετική παρουσία πανελλαδικά με το δίκτυο καταστημάτων της που διαθέτει 39 καταστήματα .

Η επιχειρησιακή δράση της, εκτείνεται στην κατασκευή και συναρμολόγηση Ηλεκτρολογικών Πινάκων, γεγονός που της εξασφαλίζει σημαντικό προβάδισμα στην ανάληψη και υλοποίηση μεγάλων έργων.
Η επιτυχημένη πορεία της, βασίζεται στο τρίπτυχο, τεχνογνωσία – υποδομή – ανθρώπινο δυναμικό, γεγονός που τη βοηθά να ανταποκρίνεται με ταχύτητα στις απαιτήσεις των πελατών της.

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ πελατολόγιο από ηλεκτρολόγους, τεχνικές εταιρείες, εργολάβους, μηχανικούς, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, ιδιώτες και συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους προμηθευτές του κλάδου παγκοσμίως.

Βασιζόμαστε στην φιλοσοφία του One Stop Shop, παρέχοντας στο πελατολόγιο μας διαφοροποιημένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Αυτό επετεύχθη με την ενίσχυση και τη δυναμική στελέχωση της Διεύθυνσης Business Development, με εξειδικευμένους Product Managers και το ειδικό τμήμα έργων με Μηχανικούς Πωλήσεων και υποστήριξης. Παράλληλα, το οργανωμένο τμήμα φωτισμού και μελετών δημιουργεί λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας.

Η εταιρεία βρίσκεται σε μία διαρκή διαδικασία βελτίωσης και αναζήτησης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών της προτεραιοτήτων και την ενίσχυση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ώστε να παραμείνει η αδιαμφισβήτητη επιλογή των πελατών της.
Οι συνεχείς επενδύσεις ανάπτυξης του δικτύου μας, έχουν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κάτι που καταδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία της εταιρίας και το υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης.

Η εν λόγω επίτευξη, ήταν αποτέλεσμα της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που μας χαρακτηρίζει, επενδύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη των ανθρώπων μας με συνεχή εκπαίδευση για την βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους.
Στόχος μας είναι, το ανθρώπινο δυναμικό μας να αντιμετωπίζει την εργασία του ως μία διαδικασία απόκτησης γνώσεων, εμπειριών και κοινωνικοποίησης μέσα από την συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους, πελάτες και συνεργάτες. Παράλληλα, στοχεύουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας, εκπαίδευση και κατάλληλη κατάρτιση, ώστε να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.
Επιπροσθέτως, βρισκόμαστε σε μία διαρκή αναζήτηση ευκαιριών καθώς και καινοτόμων δράσεων, οι οποίες θα ενισχύουν το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Η έντονη διαφοροποίηση μας, θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να οδηγούμε τις εξελίξεις στον κλάδο μας και να πορευόμαστε ταχύτερα προς το μέλλον.

Μη χάσετε καμία ευκαιρία από το Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ.

Δημιουργήστε μια ειδοποίηση εργασίας όταν η εργασία σας προσφέρει που ταιριάζουν με τις δεξιότητές σας.

Θέλω να λαμβάνω όμοιες θέσεις στο email μου
Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με

Θέσεις εργασίας της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ

Όλες οι θέσεις