Θέσεις Έργασίας

Find Jobs | Post Resume | my careerbuilder | Help

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - Τουλάχιστον 1 έτος/ηΚατηγορίες - Πωλήσεις, Επαγγέλματα Υγείας

Περιγραφή

SofMedica is a Group of companies which operates since 1994 in 4 countries of Southeastern Europe (Romania, Greece, Bulgaria & Cyprus) and provides thousands of patients with innovative Medical Technologies as well as with specialized Health Services.

The Group occupies more than 110 professionals with HQs in Bucharest-RO, Sofia-BG, in Athens-GRE and Nicosia-CYP.


Responsibilities

They key duties of the role will include:

 • Achieving  annual sales and GP in the given area (GRE, CYP, BG) for Cardiac product line
 • Opening new accounts and launch new products
 • Supervising and coordinating all Cardiac Teams of the regions of the Group (GRE, CYP, BG)
 • Coordinating and executing the process of training for the whole Team in Cardiac sector products
 • Developing and analyzing market data for all Cardiac sector in the given region
 • Clinical support of Cardiac cases in the hospitals of responsibility


Profile
A well-motivated, dynamic and hardworking individual who possesses good interpersonal skills and the ability to communicate effectively on all levels within an organization.

 • Experience in Cardiac Surgery sales and clinical support
 • Team player
 • Strong ethics and loyalty to the company
 • Must be proficient in English language and computer literate
 • Able to extend hours on occasions when required
 • Clean B driving license
 • Availability to travel to countries that the Group operates – GRE, BG, CYP


Working conditions

 possibility of professional development within fast growing company acting SEE region

 • professional training programs
 • company car
 • performance bonus scheme


Please, send us your C.V. in Greek and in English.