Θέσεις Έργασίας

Find Jobs | Post Resume | my careerbuilder | Help

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

 • MEDI HOME
 • Θεσσαλονίκη
 • 13/10/2017

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΕλάχιστη Απαιτούμενη Εκπαίδευση - ΤΕΙΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - Τουλάχιστον 1 έτος/ηΚατηγορίες - Επαγγέλματα Υγείας

Περιγραφή

Η εταιρία MEDI HOME με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται στην διάθεση εξειδικευμένων ιατρικών ειδών και επιθεμάτων ελκών αναζητά:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
Υπευθυνότητες θέσης:
 • Διαχείριση περιστατικών που χρήζουν επιθεμάτων
 • Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές.

Προφίλ/Προσόντα Υποψηφίου
 • Πτυχίο νοσηλεύτριας
 • Δυνατότητα διαχείρισης περιστατικών που χρήζουν εφαρμογής επιθεμάτων.
 • Γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Θετική, ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Επικοινωνιακές ικανότητες - ευελιξία
 • Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης.

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το επιθυμητό προφίλ υποψηφίου.

Όμοιες Θέσεις

Δείτε παρόμοιες θέσεις