Θέσεις Έργασίας

Find Jobs | Post Resume | my careerbuilder | Help

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΕλάχιστη Απαιτούμενη Εκπαίδευση - ΤΕΙΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - ΑδιάφοροΚατηγορίες - Πωλήσεις, Επαγγέλματα Υγείας

Περιγραφή

Η C&P MEDICALS δραστηριοποιείται στο χώρο των ιατρικών ειδών με ταχύτατη ανοδική πορεία που οφείλεται στην δυναμικότητα και στην εξειδίκευση των στελεχών της.
Ιατρικός επισκέπτης

Απαιτούνται:
 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και μεταδοτικότητας
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Παρακίνηση εαυτού και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Επιμονή και προσήλωση στην επίτευξη συγκεκριμένων μηνιαίων στόχων
 • Επαγγελματισμός , ικανότητα εργασίας πάνω σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα
 • Ικανότητα να αναπτύσσει σε υψηλό βαθμό προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες όπως οργάνωση, αναλυτική σκέψη , καινοτομία , διαπραγμάτευση , ομαδικότητα.
 • Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Άριστη γνώση  Η/Υ (Microsoft office/Windows) και Αγγλικών (Επίπεδο Lower)
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες  στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσφέρονται:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus ανάλογα με τα αποτελέσματα
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Πληροφορίεςwww.cpmed.gr

Περιγραφή Εταιρίας

Όμοιες Θέσεις

Δείτε παρόμοιες θέσεις