Θέσεις Έργασίας

Find Jobs | Post Resume | my careerbuilder | Help

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΕλάχιστη Απαιτούμενη Εκπαίδευση - ΑΕΙΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - ΑδιάφοροΑπαιτήσεις ταξιδιών - Έως 50%Κατηγορίες - Επιστήμες, Επαγγέλματα Υγείας, Πωλήσεις

Περιγραφή

Μοριακός Βιολόγος
Η εταιρεία INTERLAB LTD με έδρα την Καλλιθέα Αττικής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της BIORAD, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα Μοριακό Βιολόγο για την επιστημονική υποστήριξη και πωλήσεις εξοπλισμού και αναλωσίμων μοριακής βιολογίας.


Απαραίτητα προσόντα: Εργατικότητα και αφοσίωση στη δουλειά, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, καλό βαθμό πτυχίου (μεταπτυχιακό θα συνεκτιμηθεί), δίπλωμα οδήγησης, άριστη γνώση Ελληνικών, Αγγλικών και MS Office,  δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής τουλάχιστον 50% του χρόνου, ευέλικτο ωράριο.


Παροχές:
Μισθός και προμήθεια επί των πωλήσεων, αυτοκίνητο, κινητό, laptop, συνεχής εκπαίδευση, δυνατότητα σταδιοδρομίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία, αναφέροντας και τις οικονομικές τους απαιτήσεις, υ/ο Δ/νσης Προσωπικού.

Περιγραφή Εταιρίας