Θέσεις Έργασίας

Find Jobs | Post Resume | my careerbuilder | Help

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - Τουλάχιστον 1 έτος/ηΚατηγορίες - Πωλήσεις, Τηλεπικοινωνίες

Περιγραφή

Η εταιρία CQS S.A., επίσημος συνεργάτης της WIND,

επιθυμεί να εντάξει άμεσα στην ομάδα της:

 

Account Manager  

 

για την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: DS-S17-Κ


Κύριες αρμοδιότητες του ρόλου αποτελούν η προώθηση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών
WIND σε εταιρικούς πελάτες, καθώς και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης με σκοπό την ανάπτυξη του πελατολογίου.


Απαραίτητα Προσόντα
:

 • Προσανατολισμός στο στόχο και το αποτέλεσμα
 • Εργασιακή εμπειρία σε τμήμα Εταιρικών Πωλήσεων (b2b ή d2d)
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
 • Πτυχίο ΙΕΚ ή ισότιμης σχολής

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο TEI / AEI
 • Γνώση του κλάδου τηλεπικοινωνιών

 

Η Εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (σταθερός μισθός και μηνιαίο bonus επίτευξης πωλήσεων)
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο
 • Έξοδα μετακίνησης, εταιρική τηλεφωνική σύνδεση και laptop ή tablet
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις και καθοδήγηση από ικανά στελέχη
 • Προοπτικές εξέλιξης 
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια