Θέσεις Έργασίας

Find Jobs | Post Resume | my careerbuilder | Help

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΕλάχιστη Απαιτούμενη Εκπαίδευση - ΑΕΙΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - ΑδιάφοροΚατηγορίες - Επαγγέλματα Υγείας, Επιστήμες

Περιγραφή

Φαρμακευτική εταιρεία με δραστηριότητα στην Ελληνική και στη Βαλκανική αγορά αναζητά 

Ιατρικό Επισκέπτη

για την περιοχή της Θεσσαλονίκης 

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Ιατρική ενημέρωση και προώθηση των προϊόντων της εταιρείας σε γιατρούς και ιδιώτες επαγγελματίες υγείας
 • Ιατρική ενημέρωση σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία.
 • Προώθηση της εταιρείας και των προϊόντων της στην ιατρική κοινότητα με συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις και σε συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρείας.
 • Ανάπτυξη επαγγελματικών και διαρκών σχέσεων με την τοπική ιατρική κοινότητα.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή πλάνου κάλυψης της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής, σύμφωνα με τους στόχους της εταιρείας.
 • Ανάλυση των αναγκών της περιοχής και σύνταξη προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Υποβολή αναφορών προόδου σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Παρακολούθηση δραστηριότητας ανταγωνισμού, καθώς και διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση για τα προϊόντα του κλάδου.


Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες

 • Πτυχίο σε σχετικό αντικείμενο σπουδών (π.χ. Βιολογία, Φυσική Αγωγή, Χημεία κλπ.) είναι επιθυμητό.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστή.
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα. Υψηλή ενέργεια και πάθος για επιτεύγματα.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής ομαδικής δουλειάς, ακόμα και από απόσταση.
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες.

 

Θα απαντηθούν μόνο οι αιτήσεις που είναι συμβατές με το προφίλ της θέσης

Όλες οι αιτήσεις είναι αυστηρά εμπιστευτικές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:  MRT 1709 (ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ MAIL)

Όμοιες Θέσεις

Δείτε παρόμοιες θέσεις