Θέσεις Έργασίας

Find Jobs | Post Resume | my careerbuilder | Help

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΕλάχιστη Απαιτούμενη Εκπαίδευση - ΑΕΙΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - Τουλάχιστον 3 έτος/ηΚατηγορίες - Μάρκετινγκ / Έρευνα Αγοράς, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επαγγέλματα Υγείας

Περιγραφή

Μεγάλη Φαρμακοβιομηχανία με ηγετική θέση στον χώρο 
παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών προϊόντων 
ζητά να προσλάβει

Product Manager


Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
  • Πανεπιστημιακές σπουδές σε επιστήμες υγείας 
  • Γνώσεις Marketing - μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν  
  • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε Marketing 
  • Άριστη γνώση Αγγλικών και Γαλλικών
  • Δυνατότητα ταξιδιών / δίπλωμα οδήγησης
  • Άριστη γνώση των εφαρμογών MS Office Suite
  • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες  / ομαδικότητα
  • Ήθος, συνέπεια και προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, ιδιωτική ασφάλιση καθώς και συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.