Θέσεις Έργασίας

Find Jobs | Post Resume | my careerbuilder | Help

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΕλάχιστη Απαιτούμενη Εκπαίδευση - ΑΕΙΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - ΑδιάφοροΚατηγορίες - Επιστήμες, Επαγγέλματα Υγείας, Πωλήσεις

Περιγραφή

Ζητείται νέος/α Bιολόγος, με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, γνώσεις μοριακής βιολογίας και άπταιστη γνώση της αγγλικής, για πλήρη απασχόληση στο τμήμα πωλήσεων και επιστημονικής υποστήριξης της Εταιρείας MEDICON HELLAS A.E., που δραστηριοποιείται στην εμπορία ιατρικών διαγνωστικών μηχανημάτων.