Θέσεις Έργασίας

Find Jobs | Post Resume | my careerbuilder | Help

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΕλάχιστη Απαιτούμενη Εκπαίδευση - ΤΕΙΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - Τουλάχιστον 2 έτος/ηΚατηγορίες - Εξυπηρέτηση Πελατών, Επαγγέλματα Υγείας, Διοίκηση Επιχειρήσεων

Περιγραφή

Εταιρεία στο χώρο της Υγείας επιθυμεί να προσλάβει:
Υπεύθυνους Kαταστημάτων
(Υποκαταστήματα Ραφήνας & Μαρκόπουλου)
Περιγραφή θέσης
 Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος θα αναλάβει την οργάνωση, τον συντονισμό και την εποπτεία τοπικά του Προσωπικού αντίστοιχα για το κάθε κατάστημα. 
Θα έχει τον έλεγχο και την παρακολούθηση των διαδικασιών για την ομαλή λειτουργία του καταστήματος.

Η απασχόληση αφορά σε σπαστό ωράριο (πρωί & απόγευμα) 

Απαραίτητα προσόντα: 
  • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ή αντίστοιχο του εξωτερικού.
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου Καταστήματος
  • Επιθυμητή εμπειρία στο χώρο της Υγείας
  • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, εμπειρία ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
  • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα.
  • Γνώσεις Η/Υ (CRM, MS Office)
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Όμοιες Θέσεις

Δείτε παρόμοιες θέσεις