Θέσεις Έργασίας

Find Jobs | Post Resume | my careerbuilder | Help

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 • ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
 • Αθήνα
 • 13/10/2017

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΕλάχιστη Απαιτούμενη Εκπαίδευση - ΑΕΙΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - 2 έως 3 χρόνιαΚατηγορίες - Επιστήμες, Επαγγέλματα Υγείας

Περιγραφή

Ο Όμιλος εταιριών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας,  στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του επιθυμεί να προσλάβει:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΠΣ 09/17
 (έδρα Αθήνα)

Κύριες υπευθυνότητες: 
 • Χαρτογράφηση της  δομής  των ιατρικών τμημάτων των συνεργαζόμενων Φαρμακευτικών  και  CRO εταιρειών με σκοπό την αποτελεσματικότερη κάλυψη  των τρεχουσών όσο και μελλοντικών τους αναγκών για Κλινικές μελέτες.
 • Διερεύνηση της αγοράς Κλινικών Μελετών  με σκοπό την ανάπτυξη νέων συνεργασιών μέσω της προσέλκυσης μελετών από κέντρα του εξωτερικού. 
 • Επικοινωνία με ιατρούς/ερευνητές Δημόσιων & Ιδιωτικών Νοσοκομείων με σκοπό τη παρουσίαση των δυνατοτήτων καθώς και υποδομής του Ομίλου  για τη κάλυψη των αναγκών απαιτητικών ερευνητικών πρωτοκόλλων.
 • Αναβάθμιση της συνεργασία του τμήματος Κλινικών Μελετών με τα εμπλεκόμενα τμήματα του Ομίλου  καθώς και των Υπευθύνων Μονάδων του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης με σκοπό την συνεχή βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών. 

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: 
 • Πτυχίο Βιολογίας ή Βιοχημείας ή παρεμφερή κατεύθυνση
 • Τουλάχιστον 2-3 έτη εμπειρία  σε παρόμοια θέση σε κλάδο υγείας
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Οργανωτικές ικανότητες, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άριστη γνώση Αγγλικών


Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές  εξέλιξης σε ένα δυναμικό χώρο.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.