ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
 • Περιοχή εργασίας:
  Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
 • Σχέση εργασίας:
  Πλήρης Απασχόληση
 • Απαιτούμενη εμπειρία:
  3 έως 5 χρόνια
 • Ελάχιστη Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
  ΤΕΙ
 • Κατηγορία εργασίας:
  Καταστήματα Λιανικής
  Διοίκηση Επιχειρήσεων
  Πωλήσεις
Store Operations Manager
Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει για τo κατάστημα του στην Καβάλα:

Store Operations Manager


Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή του καταστήματος. 

Αρμοδιότητες:
 • Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας καταστήματος, σε συνεργασία με τον Διευθυντή
 • Εφαρμογή και έλεγχος τήρησης των λειτουργικών διαδικασιών της Εταιρείας
 • Ενεργή συμμετοχή και πιστοποίηση των αποτελεσμάτων των απογραφών του καταστήματος
 • Διαφύλαξη τήρησης διαδικασιών Εργατικής Νομοθεσίας και Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διασφάλιση ορθής διεκπεραίωσης ταμειακών συναλλαγών


Απαραίτητα Προσόντα:
 • Εμπειρία 3-5 έτη σε θέση ανάλογης ευθύνης εμπορικού καταστήματος
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης εμπορικών ή οικονομικών σπουδών.
 • Εμπειρία στη διαχείριση αποθηκών και ταμείων καταστημάτων
 • Άριστη χρήση προγραμμάτων Microsoft Office
 • Γνώση αρχών λογιστικής/ χρηματοοικομονικών
 • Καλή γνώση μηχανογραφικού συστήματος ERP (SAP/Navision)
 • Ευχέρεια ολοκλήρωσης στόχων σε δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Προσανατολισμός στην επίλυση προβλημάτων
 • Αυτοπαρακίνηση, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Εγρήγορση και οργανωτικότητα και ικανότητα πολυδιεργασίας
 • Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη


Η εταιρεία παρέχει:
 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματος
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας και διαθέτετε τα παραπάνω προσόντα, κάντε τώρα την αίτηση σας ακολουθώντας το link και συμπληρώστε ως επιθυμητή περιοχή απασχόλησης την Καβάλα.Δώστε μας το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία αίτησης και για να σας στέλνουμε όμοιες θέσεις με την Store Operations Manager θέση
Το email δεν είναι έγκυρο Απαιτείται email

Δείτε Όμοιες Θέσεις