Θέσεις Έργασίας

Find Jobs | Post Resume | my careerbuilder | Help

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΕλάχιστη Απαιτούμενη Εκπαίδευση - ΑΕΙΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - 3 έως 5 χρόνιαΚατηγορίες - Μάρκετινγκ / Έρευνα Αγοράς, Επιστήμες, Επαγγέλματα Υγείας

Περιγραφή

Πάροχος υπηρεσιών υγείας, ζητά:
Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας & Marketing
(έδρα Αθήνα)
     
Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος/α, θα είναι υπεύθυνος/η για:
 • Το σχεδιασμό της στρατηγικής, τη διαχείριση, την εφαρμογή της και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς της 
 • Την έρευνα και ανάλυση των τάσεων της αγοράς, τον καθορισμό των στόχων του τμήματος και τον προγραμματισμό δράσεων προς την επίτευξή τους
 • Ανίχνευση ευκαιριών και υλοποίηση προγραμμάτων εκμετάλλευσης των
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση πλάνων διεταιρικής επικοινωνίας και επικοινωνίας προς το ευρύ κοινό    

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: 
 • Πτυχίο Βιολογίας / Βιοχημείας / Χημείας ή αντίστοιχης σχολής
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος στο Marketing 
 • Τουλάχιστον 3-5 έτη εμπειρία  σε αντίστοιχη θέση στο χώρο της υγείας
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα
 • Οργανωτικές ικανότητες, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ,  Advanced Excel
 • Άριστη γνώση Αγγλικών

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.