Skip to Content

Σύμβουλος Ενέργειας

 • Volterra ΑΕ
 • Αθήνα
 • 4/10/2017

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - Τουλάχιστον 3 έτος/ηΚατηγορίες - Πωλήσεις

Περιγραφή

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ_ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
VOLTERRA ΑΕ | ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Τίτλος Θέσης: Σύμβουλος Ενέργειας | Entry Level Job
Η Volterra ΑΕ, εταιρεία με έδρα το Μαρούσι που δραστηριοποιείται στο κλάδο της Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα επιθυμεί να εντάξει νέο/α στο ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος Πωλήσεων. Παρακάτω ακολουθούν τα βασικά ζητούμενα αναφορικά με το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου για τη θέση εργασίας.

Ποια είναι η Volterra ΑΕ
o Η VOLTERRA A.E. από το 2010 δραστηριοποιείται στους τομείς της παραγωγής, της εμπορίας και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στον τομέα της Παραγωγής, η εταιρία διαθέτει αδειοδοτημένα έργα σε πολλές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, με προτεραιότητα την ανάπτυξη μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στον τομέα της εμπορίας η εταιρία συμμετέχει στο διασυνοριακό εμπόριο, διακινώντας σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας σε Εισαγωγές – Εξαγωγές μέσω των Αγορών Ενέργειας των γειτονικών χωρών (Ιταλία, Βουλγαρία κλπ.). Τέλος στον τομέα της Προμήθειας, η εταιρία κατέχει άδεια ισχύος έως 300MW παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις κατηγορίες πελατών, από Νοικοκυριά και Εμπορικά καταστήματα Χαμηλής Τάσης έως και επιχειρήσεις και βιομηχανίες Μέσης Τάσης. Επίσης από το 2016 η εταιρεία κατέχει και άδεια προμήθειας Φυσικού Αερίου. Μέτοχος της εταιρείας είναι ο Διεθνής Κατασκευαστικός Όμιλος J&P ΑΒΑΞ. Η J&P ΑΒΑΞ κατέχει σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων παραχώρησης και λειτουργίας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Βασικά στοιχεία προφίλ υποψηφίου
 • Οργανωτικό άτομο με στοχοπροσήλωση και στρατηγική σκέψη.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ευελιξία σε δυνητικές αλλαγές.
 • Κριτική αντίληψη ανάλυσης δεδομένων και καταστάσεων.
 • Σημαντική θέληση για συνεχή εμβάθυνση του γνωστικού αντικειμένου του.
 • Εχεμύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια.

Επαγγελματικό προφίλ υποψηφίου
 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας στις πωλήσεις.
 • Εργασιακή εμπειρία σε τμήμα Εταιρικών Πωλήσεων (b2b ή d2d).
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS office (excel, word, powerpoint, outlook).
 • Αίσθημα ευθύνης, διορατικότητα, ενθουσιασμός, μεθοδικότητα και ευελιξία στις δημόσιες σχέσεις.
 • Εξαιρετική ικανότητα παρουσίασης, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.
 • Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία στον κλάδο της ενέργειας.

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης εργασίας
 • Διαχείριση, Ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου και Ανεύρεση νέων πελατών.
 • Παρακολούθηση & Υποστήριξη πελατολογίου μέσω τακτικών επισκέψεων.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό, ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης του ετήσιου στόχου πωλήσεων για την περιοχή της ευθύνης του.
 • Προετοιμασία αναφορών σχετικά με τα αποτελέσματα, τα προβλήματα, τις προοπτικές, τις ανάγκες των πελατών.
 • Προτάσεις και μελέτη μείωσης κόστους σύμφωνα με το profile του κάθε πελάτη.
 • Επίτευξη μηνιαίων και ετήσιων στόχων.

Τι προσφέρει η Volterra ΑΕ
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (σταθερός μισθός και μηνιαίο bonus επίτευξης πωλήσεων).
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο.
 • Έξοδα μετακίνησης, εταιρική τηλεφωνική σύνδεση και laptop ή tablet.
 • Ασφάλεια Υγείας.
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις και καθοδήγηση από ικανά στελέχη.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Συμπληρωματικά στοιχεία θέσης εργασίας
 • Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόληση.
 • Περιοχές ενδιαφέροντος: Αθήνα, Ιωάννινα, Καλαμάτα.
 • Σε πρόσκληση για συνέντευξη θα κληθούν αυστηρά μόνον όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις της θέσεις εργασίας.
 • Οι τελικοί υποψήφιοι για τη θέση εργασίας θα κληθούν να υλοποιήσουν ψυχογραφικό τεστ προσωπικότητας.
 • Αιτήσεις υποψηφίων γίνονται δεκτές έως 30/10/2017.

Περιγραφή Εταιρίας