Θέσεις Έργασίας

Find Jobs | Post Resume | my careerbuilder | Help

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΕλάχιστη Απαιτούμενη Εκπαίδευση - ΤΕΙΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - Τουλάχιστον 3 έτος/ηΑπαιτήσεις ταξιδιών - Έως 25%Κατηγορίες - Επαγγέλματα Υγείας, Μάρκετινγκ / Έρευνα Αγοράς, Πωλήσεις

Περιγραφή

Κορυφαία εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της υγειάς επιθυμεί να προσλάβει  

ΠΩΛΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

 (με έδρα την Αττική)

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη των πελατών (φαρμακεία) ευθύνης του.
 • Εστίαση στο αποτέλεσμα και εμπορικός προσανατολισμός.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Ανοικτή επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα, συνεργατικότητα.

Απαιτήσεις

Απαραίτητα Προσόντα:

 • 2 - 3  έτη σχετικής προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση, επιθυμητά από τον κλάδο του Φαρμακείου ή / και των FMCG.
 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και εφαρμογών MS. Office.
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης.
 • Δυνατότητα ταξιδιών.

Τι προσφέρει η εταιρεία:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Bonus και Προμήθεια επίτευξης στόχων.
 • Πρόσθετη Ιδιωτική Ασφάλιση.
 • Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό.
 • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητα ανάπτυξης.

Αποστολή βιογραφικών με κωδικό (SS/01) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Για να στείλετε τo βιογραφικό σας κάντε κλικ εδώ].

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.

Όμοιες Θέσεις

Δείτε παρόμοιες θέσεις