Θέσεις Έργασίας

Find Jobs | Post Resume | my careerbuilder | Help

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΕλάχιστη Απαιτούμενη Εκπαίδευση - ΙΕΚΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - ΑδιάφοροΚατηγορίες - Μεταφορών, Επαγγέλματα Υγείας

Περιγραφή

Ο Όμιλος Νεφρολογικών Κέντρων Mesogeios προσφέρει θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση σε ένα ιδιαίτερα προσεγμένο περιβάλλον με ασφάλεια και ποιότητα κοντά στο μόνιμο τόπο κατοικίας των ασθενών με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, αλλά συγχρόνως τους προσφέρεται η δυνατότητα να απολαμβάνουν τις διακοπές τους σε κάποιες από τις περιοχές όπου λειτουργούν μονάδες του Ομίλου. Ο Όμιλος Νεφρολογικών Κέντρων Mesogeios ξεκίνησε τη διάρθρωση ενός δικτύου Μονάδων Αιμοκάθαρσης υψηλής ποιότητας ανά την Ελλάδα, με αφετηρία το Ηράκλειο Κρήτης το 2000. Το δίκτυο αυτό επεκτάθηκε στις Σέρρες, στην Καλαμάτα, στην Χαλκίδα και στην Αττική σε δυο κομβικές περιοχές, το Παλαιό Φάληρο (καλύπτοντας τα νότια προάστια) και την Παλλήνη (καλύπτοντας την ανατολική Αττική)Η εταιρεία συνολικά απασχολεί περίπου 190 εργαζομένους και αναζητά για τη στελέχωση των μονάδων της στην Αττική:

ΟΔΗΓΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ


Απαραίτητα Προσόντα: 
  • Πτυχίο Ι.Ε.Κ. διασώστης – πλήρωμα  ασθενοφόρου)
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος διασώστη – πλήρωμα ασθενοφόρου
  • Πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ 
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ 
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστέλλουν τα βιογραφικά σημειώματα τους στο παρακάτω e-mail.