Θέσεις Έργασίας

Find Jobs | Post Resume | my careerbuilder | Help

ΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ

  • ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  • Αθήνα
  • 17/3/2017

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΕλάχιστη Απαιτούμενη Εκπαίδευση - ΑΕΙΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - Τουλάχιστον 1 έτος/ηΚατηγορίες - Επαγγέλματα Υγείας

Περιγραφή

Η ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΗΤΕΙ:

ΙΑΤΡΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • ΠΤΥΧΙΟ ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)
  • ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
  • ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ
  • ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ επιθυμητή