Θέσεις Έργασίας

Find Jobs | Post Resume | my careerbuilder | Help

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΕλάχιστη Απαιτούμενη Εκπαίδευση - ΑΕΙΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - Τουλάχιστον 2 έτος/ηΑπαιτήσεις ταξιδιών - Έως 25%Κατηγορίες - Πωλήσεις

Περιγραφή

Ως Επιστημονικός Συνεργάτης, θα στελεχώσετε την Ομάδα Πωλήσεων του Immunology & Dermatology Franchise, στη θεραπευτική κατηγορία της Ρευματολογίας. Θα είστε υπεύθυνος/η για τη διαχείριση της δικής σας περιοχής, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας επιχειρησιακά σχέδια για να επιτύχετε τους στόχους σας και να μεγιστοποιήσετε το μερίδιο αγοράς. Θα αναπτύσσετε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, ενημερώνοντάς τους με άρτιο και επιστημονικό τρόπο για μερικά από τα πιο καινοτόμα σκευάσματα και αποτελώντας το συνδετικό κρίκο της εταιρείας μαζί τους.

 

Απαιτήσεις

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 Πτυχίο Πανεπιστημίου σε Επιστήμες Υγείας και/ή Διοίκηση Επιχειρήσεων

 Μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικό θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 Εμπειρία στη φαρμακευτική αγορά (εμπειρία στην αγορά της Ρευματολογίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)

 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού MS Office 

 Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας

 Δεξιότητα στη δημιουργία ισχυρών επαγγελματικών σχέσεων και ικανότητα ομαδικής εργασίας που θα οδηγούν σε επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων

 Επιχειρηματική αντίληψη και επίδειξη αναλυτικής και συνθετικής σκέψης

 
Δώστε μας το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία αίτησης και για να σας στέλνουμε όμοιες θέσεις με την Επιστημονικός Συνεργάτης Ρευματολογίας (Αθήνα) θέση
Το email δεν είναι έγκυρο Απαιτείται email