Θέσεις Έργασίας

Find Jobs | Post Resume | my careerbuilder | Help

Στοιχεία αγγελίας

Σχέση απασχόλησης - Πλήρης ΑπασχόλησηΕλάχιστη Απαιτούμενη Εκπαίδευση - ΑΕΙΑπαιτούμενη Προϋπηρεσία - ΑδιάφοροΚατηγορίες - Επιστήμες, Έρευνας & Ανάπτυξης, Πωλήσεις

Περιγραφή

Η έρευνα και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων φαρμάκων απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και ανθρώπους με όραμα. Με 4.816 εργαζομένους να στοχεύουν στην καινοτομία, ο όμιλος Chiesi έχει σήμερα παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες. Επανεπενδύοντας το 18% του παγκοσμίου κύκλου εργασιών στην έρευνα και την ανάπτυξη, σε ένα από τα πιο σύγχρονα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης στην Πάρμα της Ιταλίας, η Chiesi διαθέτει στην επιστημονική κοινότητα νέα, πρωτότυπα φαρμακευτικά σκευάσματα για τις αναπνευστικές παθήσεις, την υπέρταση και τη νεογνολογία.


Chiesi Hellas ενδιαφέρεται να προσλάβει
 Επιστημονικός Συνεργάτης με έδρα την Αθήνα
που θα πλαισιώσει το τμήμα πωλήσεων

Προφίλ Υποψηφίου και Δεξιότητες
  • Πτυχίο θετικών Επιστημών (κατά προτίμηση Βιολόγοι, Φαρμακοποιοί)
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών επιθυμητός
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και πολύ καλός χειρισμός Η/Υ
  • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
  • Δυνατότητα πραγματοποίησης επαγγελματικών ταξιδιών
  • Προϋπηρεσία στο χώρο επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη

Η Εταιρεία προσφέρει
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο
  • Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη
  • Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη
 

Περιγραφή Εταιρίας